Doktoraty 2019

Praca doktorska do wglądu – mgr inż. Łukasz Kulig

DATA DYSKUSJI: 5 grudnia 2019 r., godz. 09:00

Autor:

mgr inż. Łukasz Kulig

Tytuł:

Zastosowanie metody luminacyjnej w ocenie zawartości tłuszczu (IMF) śródmięśniowego w mięsie

Promotor:

 • Prof. PRz dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz – Politechnika Rzeszowska

Promotor pomocniczy:

 • dr inż. Henryk Wachta – Politechnika Rzeszowska

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Ryszard Żywica – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Prof. UR dr hab. inż. Mariusz Rudy –Uniwersytet Rzeszowski
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr inż. Dominika Socha

DATA DYSKUSJI: 5 grudnia 2019 r., godz. 09:00

Autor:

mgr inż. Dominika Socha

Tytuł:

Znaczenie systemu zarządzania jakością w ewaluacji wybranych usług społecznych

Promotor:

 • prof. dr hab. Tadeusz Sikora – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Ewa Babicz-Zielińska – Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku
 • prof. dr hab. Irena Ozimek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Mateusz Tomal

DATA DYSKUSJI: 29 października 2019 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Mateusz Tomal

Tytuł:

Wpływ partycypacji społecznej na efektywność wydatków inwestycyjnych wybranych gmin województwa małopolskiego

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

 • dr Agnieszka Małkowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka – Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. UEP dr hab. Radosław Trojanek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce dyskusji:

Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie