Doktoraty 2018

Praca doktorska do wgladu – mg Paweł Szura

DATA DYSKUSJI: 10 stycznia 2019 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Paweł Szura

Tytuł:

Ekonomiczno-organizacyjne aspekty niezawodności systemów informatycznych

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Paweł Lula – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. UE dr hab. Andrzej Dudek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Dr hab. inż. Janusz Morajda – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Miejsce dyskusji

Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Monika Kaźmierkiewicz

DATA DYSKUSJI: 9 stycznia 2019 r., godz. 14:00

Autor:

mgr Monika Kaźmierkiewicz

Tytuł:

Zróżnicowanie świadomości, motywacji i doznań odwiedzających z Polski w tanatoturystyce

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. Izabela Michalska-Dudek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Prof. UP dr hab. Michał Żemla – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Miejsce dyskusji

Sala 053 w Pawilonie B Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Jakub Głowacki

DATA DYSKUSJI: 7 stycznia 2019 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Jakub Głowacki

Tytuł:

Metodyczne aspekty mierzenia społecznej wartości dodanej przedsięwzięć społecznych

Promotor:

  • dr hab. Łukasz Mamica, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • dr hab. Barbara Kryk – Uniwersytet Szczeciński
  • Dr hab. Halina Zboroń, prof. UEP – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Miejsce dyskusji

Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie