Doktoraty 2017

Praca doktorska do wglądu - mgr Maciej Cycoń

DATA DYSKUSJI: 21 czerwca 2017 r., godz. 10:30

Autor:

mgr Maciej Cycoń

Tytuł:

Odwrócona hipoteka jako forma zabezpieczenia emerytalnego

Promotor:

  • Prof. dr hab. Wanda Sułkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. Lech Gąsiorkiewicz, prof. PW - Politechnika Warszawska
  • Prof. dr hab. Czesław Bywalec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Barbara Kawa

DATA DYSKUSJI: 20 czerwca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Barbara Kawa

Tytuł:

Koncepcje wyceny wartości niematerialnych i prawnych - próba konstrukcji modelu z wykorzystaniem macierzy MP-odwrotnych

Promotor:

  • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu - mgr Joanna Sanetra-Szeliga

DATA DYSKUSJI: 13 czerwca 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Joanna Sanetra-Szeliga

Tytuł:

Kultura jako determinanty rozwoju. Zmiana miejsca kultury w strategiach rozwoju społeczno-ekonomicznego dużych polskich miast na przykładzie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016

Promotor:

  • Prof. dr hab. Jacek Purchla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek - Uniwersytet Jagielloński
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie