Doktoraty 2017

Praca doktorska do wglądu – mgr Adeyinka Clements Akinsoyinu

DATA DYSKUSJI: 22 grudnia 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Adeyinka Clements Akinsoyinu

Tytuł:

The Impact of the Global Financial Crisis on the European Financial Cooperatives: Evidence from British Building Societies

Promotor:

  • Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Monika Marcinkowska – Uniwersytet Łódzki
  • Prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz – Akademia Leona Koźmińskiego
Miejsce dyskusji:
Sala Seminaryjna Katedry Rachunkowości Finansowej nr 713 A w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Krzysztof Wąsowicz

DATA DYSKUSJI: 14 grudnia 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Krzysztof Wąsowicz

Tytuł:

Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego

Promotor:

  • Prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
  • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:

Sala Seminaryjna nr 514 Katedry Rachunkowości Finansowej w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Beata Pater

DATA DYSKUSJI: 14 grudnia 2017 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Beata Pater

Tytuł:

Próba budowy optymalnego modelu finansowania parków narodowych

Promotor:

  • Prof. dr hab. Kazimierz Górka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Dr hab. Łukasz Popławski, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie