Doktoraty 2016

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI:14 grudnia, godz. 11:00

Autor:

mgr Mariusz Michał Bołoz

Tytuł:

Wpływ nadzoru korporacyjnego na bezpieczeństwo i rentowność banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Promotor:

  • Dr hab. Ewa Miklaszewska, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Dr hab. Józefa Gniewek, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji: Sala Muzeum Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI:12 grudnia, godz. 12:00

Autor:

mgr Bartosz Niedzielski

Tytuł:

Analiza skuteczności polityki fiskalnej i monetarnej na przykładzie wybranych państw UE

Promotor:

  • Dr hab. Jolanta Zombirt, prof. AFiB Vistula - Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Katarzyna Żurkowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji: Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu

DATA DYSKUSJI: 15 grudnia, godz. 10:30

Autor:

mgr inż. Ewa Pyrzyńska

Tytuł:

Modelowanie cech jakościowych mlecznych napojów fermentowanych z mleka koziego z dodatkiem funkcjonalnym

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. inż. Wanda Kudełka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. inż. Regina Borek - Wojciechowska, prof. UTH - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
  • Dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Miejsce dyskusji: Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie