Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2014

17 grudnia 2014

mgr Ewy Grabowskiej-Kaczmarczyk pt.: „Rola kontroli i nadzoru w procesie badania sprawozdania finansowego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:30 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 grudnia 2014

mgr Iryny Manczak pt.: „Ocena atrakcyjności segmentu turystów ukraińskich dla miasta Krakowa”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tomasz Domański - Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Renata Seweryn - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

11 grudnia 2014

mgr Małgorzaty Niedźwieckiej pt.: „Rola szkolnictwa wyższego w rozwoju regionalnym”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Anna Harańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Zioło - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Zygmunt Szymla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

11 grudnia 2014

mgr. inż. Michała Halagardy pt.: „Modelowanie procesu projektowania produktów żywnościowych na przykładzie wyrobów przemysłu piekarniczego”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Popek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Henryk Szymusiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Wanda Kudełka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

9 grudnia 2014

mgr. Kamila Wiśniewskiego pt.: „Projektowanie systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie innowacyjnym”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Dolińska - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Renata Oczkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12:30 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

1 grudnia 2014

mgr. Mateusza Folwarskiego pt.: „Wpływ kryzysu finansowego 2007-2009 na wynagrodzenia kadr zarządzających w bankach”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Stanisław Kasiewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

1 grudnia 2014

mgr Joanny Węgrzyn pt.: „Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów infrastrukturalnych w gminach województwa małopolskiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. SGGW dr hab. Iwona Kowalska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. PK dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina - Politechnika Krakowska
godz. 10:00 Sala G13 w pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

24 listopada 2014

mgr. Ivana Telegi pt.: „Kapitał naturalny w koncepcji rozwoju trwałego”

Promotor:

 • Dr hab. inż. Krzysztof Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Jerzy Śleszyński- Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Andrzej Malawski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

20 listopada 2014

mgr Joanny Marzec pt.: „Kierunki i determinanty przemian gospodarczych Radomia po roku 1990”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Sławomir Bukowski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. dr hab. Anna Harańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

10 listopada 2014

mgr Małgorzaty Żmudy pt.: „Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu długookresowej konkurencyjności małej gospodarki otwartej – na przykładzie Irlandii i Singapuru”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Ewa Oziewicz - Uniwersytet Gdański
godz. 11:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

6 listopada 2014

mgr Katarzyny Maj-Waśniowskiej pt.: „System finansowania oświaty w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak - Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
 • Prof. UEK dr hab. Krystyna Ciuman - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:30 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

16 października 2014

mgra inż. Piotra Wojciechowskiego pt.: „Model oceny wyrobów medycznych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. inż. Stefan Doroszewicz - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12:00 Sala 13 w pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

30 września 2014

mgr Magdaleny Gołaś-Podolec pt.: „Alokacja ryzyka w umowach deweloperskich inwestycji mieszkaniowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Belniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. Gabriel Główka - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Edyta Plebankiewicz - Politechnika Krakowska
godz. 12:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

26 września 2014

mgra Jurija Renkasa pt.: „Teoria pomiaru kapitału ludzkiego jako podstawa analizy wynagrodzeń w gospodarce Ukrainy”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Artur Hołda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Józef Pfaff - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. UEK dr hab. Piotr Wójtowicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

10 lipca 2014

mgra Jacka Millera pt.: „Znaczenie procesów fuzji i przejęć dla poprawy konkurencji w sektorze bankowym Ukrainy w latach 1991-2011”

Promotor:

 • Prof. SGH dr hab. Zenon Marciniak - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Noga - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prof. SGH dr hab. Jacek Prokop - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
godz. 11:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

9 lipca 2014

mgra Pawła Pankiewicza pt.: „Determinanty wydajności fiskalnej podatku od wartości dodanej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Teresa Famulska - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 czerwca 2014

mgra inż. Artura Wolaka pt.: „Kinetyka zmian wybranych właściwości olejów silnikowych w warunkach eksploatacji”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Hornik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UTH dr hab. inż. Tomasz Wasilewski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Prof. dr hab. Andrzej Gajewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:30 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

2 czerwca 2014

mgr Katarzyny Żmiji pt.: „Kierunki i efekty wykorzystania funduszy unijnych w finansowaniu inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na obszarach wiejskich województwa małopolskiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Stanisław Urban - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Jarosław Kaczmarek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 16:30 Sala G13 w pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

21 maja 2014

mgra Bartłomieja Bigi pt.: „Ekonomiczna i społeczna analiza prawa ochrony wynalazków”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Jerzy Wilkin - Uniwersytet Warszawski
godz. 13:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

15 maja 2014

mgr inż. Gabrieli Zielińskiej pt.: „Zastosowanie kalorymetrii różnicowej w badaniu substancji szkodliwych w skórach wyprawionych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Ewa Marcinkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Skoczowski - Polska Akademia Nauk w Krakowie
 • Prof. UEK dr hab. Renata Salerno-Kochan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 maja 2014

mgra Marka Makowca pt.: „Metodyka humanizowania telepracy”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. KA dr hab. Mirosław Kwieciński - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Dr hab. Marek Jabłoński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

7 maja 2014

mgr Małgorzaty Sztorc pt.: „Strategie konkurencji międzynarodowych grup i koncernów hotelarskich na rynku polskim”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józef Sala - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Genowefa Sobczyk - Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. UEK dr hab. Grażyna Śmigielska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

10 kwietnia 2014

mgra inż. Grzegorza Czornika pt.: „Możliwość budowy i wykorzystania modeli światowego rynku koksu wielkopiecowego do prognozowania eksportu z Polski”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Barczak - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:30 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

1 kwietnia 2014

mgra Michała Folcika pt.: „Ryzyko zniekształcenia wyniku badania sprawozdań finansowych w polskiej praktyce rewizyjnej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Józef Pfaff - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

27 lutego 2014

mgra Piotra Kopycińskiego pt.: „Wpływ koordynacji sieciowej na innowacyjność regionu (przykład województw małopolskiego i świętokrzyskiego)”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Markowski - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Irena Pietrzyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13:30 Sala G13 w pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

27 lutego 2014

mgra Łukasza Lacha pt.: „Determinanty rozwoju gospodarczego Polski na początku XXI wieku”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Henryk Gurgul - Akademia Górniczo-Hutnicza

Recenzenci:

 • Prof. UEP dr hab. Krzysztof Malaga - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UŁ dr hab. Mariusz Plich - Uniwersytet Łódzki
godz. 11:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

26 lutego 2014

mgra Pawła Łukasika pt.: „Instrumenty komunikacyjnego wsparcia organizacyjnego uczenia się”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Mieczysław Morawski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

14 lutego 2014

mgr Joanny Płocicy pt.: „Badanie wpływu emulgatorów naturalnych na wybrane właściwości emulsji kosmetycznych”

Promotor:

 • Prof. PK dr hab. inż. Barbara Tal-Figiel - Politechnika Krakowska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Marian W. Sułek - Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
godz. 9:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

16 stycznia 2014

mgr Katarzyny Chłapek pt.: „Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych branży budowlanej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Dr hab. Mariusz Andrzejewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

15 stycznia 2014

mgra Grzegorz Prosowicza pt.: „Polityka inwestycyjna a wyniki otwartych funduszy inwestycyjnych w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko - Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

13 stycznia 2014

mgra Przemysława Szeteli pt.: „Efektywność finansowania ochrony zdrowia w Polsce ze źródeł prywatnych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk - Collegium Medicum UJ
 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 14:00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

9 stycznia 2014

mgr Katarzyny Kowalskiej-Jarnot pt.: „Wizerunek jako czynnik kreowania przewagi konkurencyjnej przez uczelnie ekonomiczne w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Teresa Taranko - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Roman Niestrój - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11:00 Sala Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;