Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2013

11 grudnia 2013

mgr Sylwii Wiśniewskiej pt.: „Skuteczność Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości we wspieraniu innowacji marketingowych małych i średnich przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. Krystyna Poznańska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Danuta Surówka-Marszałek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

2 grudnia 2013

mgr Honoraty Trzcińskiej pt.: „Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw uzdrowiskowych na przykładzie województwa małopolskiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UR dr hab. Łukasz Popławski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
godz. 14:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

2 grudnia 2013

mgr Renaty Ziaja-Guzy pt.: „Efektywność kierowania personelem lekarskim w jednostkach organizacyjnych lecznictwa szpitalnego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Jacek Klich - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
godz. 10:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

25 listopada 2013

mgra Karola Wlazło pt.: „Wybór modelu bankowej obsługi klienta korporacyjnego przy wykorzystaniu analitycznego procesu hierarchicznego”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. inż. Janina Harasim - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. dr hab. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

7 listopada 2013

mgr inż. Karoliny Kursy pt.: „Studium oceny autentyczności miodów odmianowych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Popek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Aleksandra Wilczyńska - Akademia Morska w Gdyni
 • Prof. dr hab. Tadeusz Stanisz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

29 października 2013

mgra Huberta Wstępnika pt.: „Czynniki kształtujące ceny dystrybucji gazu ziemnego w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. PŚl dr hab. inż. Jan Brzóska - Politechnika Śląska
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

25 października 2013

mgra Romana Huptasa pt.: „Modele ACD i wnioskowanie bayesowskie w analizie danych transakcyjnych z polskiego rynku akcji”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Doman - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Anna Pajor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala G13 w pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

23 października 2013

mgr Dominiki Choroś-Mrozowskiej pt.: „Rola wymiany zagranicznej we wzroście gospodarczym Chin”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bogumiła Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Sławomir Bukowski - Politechnika Radomska
 • Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

21 października 2013

mgr Justyny Jankowskiej pt.: „Internacjonalizacja struktur przedsiębiorstw usługowych na przykładzie spedycji towarów”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. WSEiP dr hab. Ewa Grzegorzewska-Ramocka - Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 października 2013

mgr Katarzyny Cięciak pt.: „Skuteczność ekologiczna polityki energetycznej Unii Europejskiej w Polsce na przykładzie emisji dwutlenku węgla”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. US dr hab. Barbara Kryk - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

15 października 2013

mgr Arletty Kowalik pt.: „Efektywność centralnych i globalnych systemów dystrybucji w hotelarstwie”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józef Sala - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Aleksander Panasiuk - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Leszek Kozioł - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

1 października 2013

mgr Magdaleny Zając-Frąs pt.: „Polityka na rzecz równości płci a sytuacja kobiet w szkolnictwie wyższym w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Anna Karwińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UE dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
godz. 10:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

19 września 2013

mgra Kamila Makieły pt.: „Bayesian frontier analysis of economic growth and productivity in the European Union”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jakub Growiec - Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. UEK dr hab. Jerzy Marzec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:30 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 lipca 2013

mgra Bogusława Balzy pt.: „Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw a międzynarodowa konkurencyjność gospodarcza”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Maria Kosek-Wojnar - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Łukasz Popławski - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

4 lipca 2013

mgra Wojciecha Furmana pt.: „Ocena polityki rachunkowości jednostek gospodarczych na przykładzie województwa podkarpackiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Messner - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Mariusz Andrzejewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

18 czerwca 2013

mgr inż. Anny Gładysz pt.: „Badanie skuteczności metod identyfikacji słów kluczowych w tekstach polskojęzycznych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Paweł Lula - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marek Walesiak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 czerwca 2013

mgr Ewy Kubejko-Polańskiej pt.: „Przemiany społeczno-gospodarcze i przestrzenne miast monofunkcyjnych Regionu Wschodniego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Anna Harańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz - Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10:00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

13 czerwca 2013

mgr Katarzyny Kani pt.: „Determinanty działalności land deweloperskiej w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Belniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Bogusław Luchter - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Ryszard Źróbek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
godz. 10:00 Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

27 maja 2013

mgr Małgorzaty Kryczki pt.: „Ekonomiczne determinanty przemian konsumpcji usług turystycznych w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bogumiła Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. WSIiZ dr hab. Anna Nowakowska - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Prof. dr hab. Czesław Bywalec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11:00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

20 maja 2013

mgr Małgorzaty Pink pt.: „Współzależność pomiędzy etyką katolicką i wzrostem gospodarczym w krajach europejskich”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Bożena Klimczak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
godz. 13:00 Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

20 maja 2013

mgr Katarzyny Łach pt.: „Wpływ stopy procentowej na strategie finansowania przedsiębiorstw w Polsce”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Sobiech - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11:00 Stara Aula w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

20 maja 2013

mgra Tomasza Gąsiora pt.: „Czynniki determinujące alokację oszczędności gospodarstw domowych na rynku funduszy inwestycyjnych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UMK dr hab. Danuta Dziawgo - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Czesław Bywalec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

7 maja 2013

mgra Łukasza Kwiatkowskiego pt.: „Bayesowskie modele SV z przełączeniem Markowa w analizie zmienności na rynkach finansowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Doman - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Anna Pajor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

25 kwietnia 2013

mgr Renaty Śliwy pt.: „Deregulacja a konkurencyjność sektora komunikacyjnego w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Lis - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jan Bossak - Szkoła Główna Handlowa
godz. 12.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

22 kwietnia 2013

mgra Piotra Podsiadło pt.: „Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń Strategii Lizbońskiej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Kleer - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
 • Prof. UEK dr hab. Ryszard Szostak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

8 kwietnia 2013

mgr Katarzyny Kolud pt.: „Outsourcing jako sposób doskonalenia zarządzania zasobami mieszkaniowymi”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Alicja Miś - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UMK dr hab. Ewa Siemińska - Uniwersytet Mikołaja Kopernika
godz. 12.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

27 marca 2013

mgr Iwony Oleniuch pt.: „Postawy a zachowania konsumentów wobec żywności tradycyjnej i regionalnej oraz ich uwarunkowania”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

14 lutego 2013

mgra Krzysztofa Wyroby pt.: „Systemy podatkowe a wzrost gospodarczy i bezrobocie w wybranych krajach OECD w latach 1970-2004”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. ALK dr hab. Hanna Kuzińska - Akademia L. Koźmińskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 lutego 2013

mgra Michała Kozioła pt.: „Wykorzystanie e-learningu w procesie szkolenia pracowników małych i średnich przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. inż. Jacek Wołoszyn - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

11 lutego 2013

mgr Magdaleny Zajączkowskiej pt.: „Wpływ szoków naftowych na stabilność makroekonomiczną wybranych krajów OECD”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Najlepszy - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
godz. 12.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 stycznia 2013

mgr Elżbiety Szczygieł pt.: „Użyteczność dochodu a oszczędności polskich gospodarstw domowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UW dr hab. Zofia Barbara Liberda - Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Bogumiła Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

10 stycznia 2013

mgra Arkadiusza Mroczka pt.: „Polska sieć metropolii w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Irena Pietrzyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz - Uniwersytet Łódzki
godz. 9.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;