Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2012

20 grudnia 2012

mgra Tomasza Stefaniuka pt.: „Koncepcja projektowania systemu komunikacji w zespołach wirtualnych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Niemczyk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 grudnia 2012

mgr Agnieszki Wałęgi pt.: „Spójność ekonomiczna gospodarstw domowych w Polsce. Analiza statystyczna”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Barbara Podolec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab.  Zofia Mielecka-Kubień - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Paweł Ulman - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.30 Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 grudnia 2012

mgr Jadwigi Szczotki pt.: „Wzorcowa metodyka badania polityki rachunkowości jako podstawa prawidłowej rewizji sprawozdania finansowego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Józef Pfaff - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

6 grudnia 2012

mgra Adama Michalika pt.: „Klimat inwestycyjny jako determinanta polskich inwestycji bezpośrednich w Federacji Rosyjskiej w latach 2000-2009”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UMK dr hab. Włodzimierz Karaszewski - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
godz. 9.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

27 listopada 2012

mgra Marcusa Kecka pt.: „Determinanty skutecznej dystrybucji wielokanałowej w bankowości detalicznej w Niemczech”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Maria Sławińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

22 listopada 2012

mgr Małgorzaty Uhruskiej pt.: „Efektywność zarządzania wartością nieruchomości komercyjnych w wybranych obiektach biurowych Krakowa”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Belniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Prusek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Henryk Gawron - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
godz. 12.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

20 listopada 2012

mgr Wioletty Kwak pt.: „Strategie marketingowe organizacji non-profit a kreowanie wartości dla interesariuszy”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Anna Czubała - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

29 października 2012

mgra Łukasza Żurka pt.: „Wpływ działalności zakonów rycerskich na gospodarkę oraz przemiany myśli ekonomicznej w okresie późnego średniowiecza”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Kazimierz Sosenko - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Kazimierz Banek - Uniwersytet Jagielloński
godz. 13.30 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 października 2012

mgr Anny Szewczyk pt.: „Przyczyny nieudanych fuzji i przejęć w fazie Post Merger Integration (PMI)”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Malara - Politechnika Wrocławska
 • Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

11 października 2012

mgr inż. Magdaleny Niewczas pt.: „Bezpieczeństwo żywności w opinii konsumentów”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Stefan S. Smoczyński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
godz. 10.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

26 września 2012

mgr Marty Sordyl pt.: „Wpływ reform instytucjonalnych rynku pracy na zatrudnienie i bezrobocie w krajach Ameryki Łacińskiej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Krystyna Przybylska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UEK dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski - Uniwersytet Łódzki
godz. 11.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

24 września 2012

mgr Ewy Paszty pt.: „Rozwój systemu zarządzania informacją w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Mariusz Bratnicki - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 września 2012

mgra Dariusza Kłaka pt.: „Konwersja niesformalizowanych systemów zarządzania jakością w organizacjach na przykładzie przedsiębiorstw branży mięsnej”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Popek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Stanisz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maciej Urbaniak - Uniwersytet Łódzki
godz. 12.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

16 lipca 2012

mgra Urbana Pauli pt.: „Rola szkoleń pracowników w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Janusz Strużyna - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
godz. 12.00 Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 lipca 2012

mgr Eweliny Rabiej pt.: „Koncepcja kalkulacji indywidualnych kosztów leczenia pacjenta w lecznictwie stacjonarnym”

Promotor:

 • Prof. UR dr hab. Jerzy Kitowski - Uniwersytet Rzeszowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 14.30 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

2 lipca 2012

mgra Dariusza Firszta pt.: „Uwarunkowania dyfuzji innowacji w gospodarce Polski”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Lipowski - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

18 czerwca 2012

mgra Janusza Bąka pt.: „System wczesnego rozpoznania jako instrument wspomagania informacyjnego zarządzania strategicznego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
godz. 9.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

14 czerwca 2012

mgr inż. Katarzyny Pytlas pt.: „Wpływ olejów roślinnych i ich oksyetylenowanych pochodnych na jakość wybranych kosmetyków”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Marian Sułek - Politechnika Radomska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Stara Aula w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

11 czerwca 2012

mgr Katarzyny Łazowskiej-Widz pt.: „Proces poszukiwania informacji zakupowych przez konsumentów w internecie”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jan Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Andrzej Bajdak - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala G6 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

30 maja 2012

mgr Agnieszki Peszko pt.: „Efekty wykorzystania własnych oraz obcych źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Chomątowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Duraj - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.30 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

22 maja 2012

mgra Wojciecha Bąby pt.: „System zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Janina Filek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UE dr hab. inż. Aldona Frąckiewicz-Wronka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
godz. 9.30 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

21 maja 2012

mgr Pauliny Szyi pt.: „Znaczenie programów Zielonego Nowego Ładu dla rozwoju społeczno-gospodarczego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr hab. Barbara Piontek - Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
 • Prof. dr hab. Bogusława Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.15 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

26 kwietnia 2012

mgra Thomasa Winklera pt.: „Czynniki kształtujące ceny energii elektrycznej na rynkach europejskich”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Władysław Janasz - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. UEK dr hab. inż. Krzysztof Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.30 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

29 marca 2012

mgr Agnieszki Pach-Gurgul pt.: „Jednolity rynek energii elektrycznej w Unii Europejskiej a bezpieczeństwo energetyczne Polski”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Edward Molendowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zofia Dach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Zofia Wysokińska - Uniwersytet Łódzki
godz. 13.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

13 marca 2012

mgr Barbary Kahl pt.: „Influence of the "Push" and "Pull" Motivational Factors on the Travel Behaviour of Polish Outbound Tourists”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEP dr hab. Agnieszka Niezgoda - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Józef Pociecha - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

26 stycznia 2012

mgra Grzegorza Wałęgi pt.: „Uwarunkowania zachowań gospodarstw domowych na rynku kredytów w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Zofia Dach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Bogumiła Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
godz. 13.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

19 stycznia 2012

mgr Doroty Kuder pt.: „Instytucjonalne uwarunkowania wzrostu gospodarczego Stanów Zjednoczonych w latach 1979-2007”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Lis - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Kazimierz Zieliński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. SGH dr hab. Jan W. Bossak - Szkoła Główna Handlowa
godz. 12.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 stycznia 2012

mgra Marka Barowicza pt.: „Empiryczna identyfikacja wybranych determinant struktury kapitałowej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Dariusz Wędzki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Gajdka - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;