Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2011

15 grudnia 2011

mgra Wojciecha Szymli pt.: „Efekty przekształceń strukturalno – własnościowych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Pyka - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Chomątowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.00 Sala K5 w Budynku Księżówki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

15 grudnia 2011

mgra Bartholomäusa Winklera pt.: „Gospodarcze konsekwencje liberalizacji rynku gazu ziemnego w Niemczech”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UŁ dr hab. Danuta Burchard-Dziubińska - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

14 grudnia 2011

mgr Magdaleny Kowalskiej-Musiał pt.: „Emergentne własności struktury interakcyjnej w marketingu relacji”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. US dr hab. Edyta Rudawska - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Jan W. Wiktor - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Sala 442 w Budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 grudnia 2011

mgr Dany Hanakovskiej pt.: „Wpływ kapitału zagranicznego na system bankowy: porównanie doświadczeń ukraińskich i polskich”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Szambelańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Jan Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 15.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 grudnia 2011

mgra Artura Figurskiego pt.: „Syntetyczne mierniki permutacyjne jako narzędzie oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Józef Kolonko - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 grudnia 2011

mgr Dusko Lukac pt.: „The Relevance of Cultural Factors for Decision-Making Behaviour. The Case of Cultural Impact on FDI Decisions in Germany and Poland”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Anna Karwińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Janusz Teczke - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UG dr hab. Dorota Simpson - Uniwersytet Gdański
godz. 10.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

8 grudnia 2011

mgra Marcina Karwińskiego pt.: „Efektywność funkcjonowania zespołów sportowych na przykładzie polskich klubów piłkarskich”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Ryszard Panfil - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
godz. 13.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

8 grudnia 2011

mgr Katarzyny Frodymy pt.: „Wielowymiarowa analiza statystyczna ładu środowiskowego w Polsce – nakłady a efekty”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Anna Malina - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Borys - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Józef Pociecha - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

21 listopada 2011

mgr Katarzyny Najbar pt.: „Diagnoza rozwoju rynku usług zarządzania nieruchomościami w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Broński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Henryk Gawron - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
godz. 13.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

21 listopada 2011

mgr inż. Iwony Gawron pt.: „Rola informacji w kształtowaniu lojalności indywidualnych klientów przedsiębiorstw ubezpieczeniowych”

Promotor:

 • Prof. nadzw. dr hab. Mirosław Kwieciński - Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.30 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 listopada 2011

mgra Janusza Jeżaka pt.: „Ekonomiczne aspekty rozpraszania zabudowy w regionach miejskich na przykładzie aglomeracji Krakowa”

Promotor:

 • Prof. IRM dr hab. arch. inż. Zygmunt Ziobrowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tomasz Parteka - Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. Anna Harańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

10 listopada 2011

mgra inż. Janusza Ząbka pt.: „Badania satysfakcji klientów organizacji usługowej zarządzanej projakościowo”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-Goździk - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Wacław Adamczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.30 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

29 września 2011

mgra Mariusza Rozwadowskiego pt.: „Doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Leszek Korzeniowski - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
 • Prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.30 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

12 lipca 2011

mgr Sylwii Bętkowskiej pt.: „Restrukturyzacja przedsiębiorstwa w procesie kreowania wartości dla właścicieli”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Piotr Bartkowiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Chomątowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

11 lipca 2011

mgr Marty Ulbrych pt.: „Uwarunkowania i skutki akcesji Turcji do Unii Europejskiej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Irena Pietrzyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UEP dr hab. Ewa Małuszyńska - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
godz. 12.30 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

7 lipca 2011

mgr Katarzyny Jekiel pt.: „Studium metod oceny czystości mikrobiologicznej tkanin”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jadwiga Szostak-Kot - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Zofia Żakowska - Politechnika Łódzka
 • Dr hab. Stanisław Pfeifer - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala C - parter Pawilonu C Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

5 lipca 2011

mgra Artura Łapczyńskiego pt.: „Automatyzacja procesu przetwarzania informacji tekstowej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Bąk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab. Paweł Lula - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

1 lipca 2011

mgra Marcina Stonawskiego pt.: „Kapitał ludzki w warunkach starzenia się ludności a wzrost gospodarczy”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Irena E. Kotowska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

14 czerwca 2011

mgr Jadwigi Kostrzewskiej pt.: „Modele regresji zmiennych cenzurowanych w analizie rynku pracy w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józef Pociecha - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marek Gruszczyński - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Dr hab. Barbara Pawełek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

9 czerwca 2011

mgr inż. Agnieszki Kaweckiej pt.: „Czynniki determinujące bezpieczeństwo opakowań do żywności”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski - Akademia Morska w Gdyni
 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.30 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;
 

mgr Ksymeny Rosiek pt.: „Metody oceny skuteczności projektów ochrony środowiska w Polsce współfinansowanych ze źródeł zagranicznych na przykładzie gospodarki wodno-ściekowej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Rafał Miłaszewski - Politechnika Białostocka
 • Prof. UEK dr hab. inż. Krzysztof Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

8 czerwca 2011

mgr Barbary Grabińskiej pt.: „W poszukiwaniu modelu finansowania szkolnictwa wyższego w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Włodzimierz Siwiński - Uniwersytet Warszawski
 • Prof. UEK dr hab. Maria Kosek-Wojnar - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

16 maja 2011

mgr Patrycji Brańki pt.: „Internacjonalizacja gospodarki jako czynnik rozwoju regionalnego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Anna Harańczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 9.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

mgra Łukasza Lenarta pt.: „Procesy stochastyczne prawie okresowo skorelowane w badaniu cykliczności wskaźników makroekonomicznych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Joanna Bruzda - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.30 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

20 kwietnia 2011

mgra Stefana Jorde pt.: „Formy i kierunki internacjonalizacji korporacji transportowych a konkurencyjność w sektorze samochodowym”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Poznańska - Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

19 kwietnia 2011

mgra Tomasza Kosowskiego pt.: „Determinanty skuteczności nadzoru właścicielskiego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jadwiga Adamczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Peszko - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

23 lutego 2011

mgra Konrada Dudzika pt.: „Instrumenty finansowe polityki spójności Unii Europejskiej w stymulowaniu rozwoju regionalnego na przykładzie województwa małopolskiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UŁ dr hab. Danuta Stawasz - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

17 stycznia 2011

mgra Jacka Małysko pt.: „Strategie zmian systemu zarządzania usługami komunalnymi w polskich gminach”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UJK dr hab. Paweł Chmielnicki - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
godz. 10.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

13 stycznia 2011

mgra inż. Jacka Czerniaka pt.: „Kryteria oceny jakości systemów fotowoltanicznych jako ekologicznego źródła energii”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Gajewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Żuchowski - Politechnika Radomska
 • Prof. dr hab. Bronisław Buczek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;

10 stycznia 2011

mgr Agnieszki Małkowskiej pt.: „Gospodarka nieruchomościami jako czynnik rozwoju gmin województwa małopolskiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Krzysztof Firlej - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Marek Bryx - Szkoła Główna Handlowa
godz. 10.00 Sala 207 w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie;