Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2010

20 grudnia 2010

mgra Bartłomieja Wrony pt.: „Rachunek kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podnoszeniu efektywności ich gospodarowania”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UŁ dr hab. Ewa Walińska - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgra Bartłomieja Marony pt.: „Możliwości wykorzystania narzędzi nadzoru właścicielskiego do racjonalizacji gospodarowania nieruchomościami gminy”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
godz. 10.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 grudnia 2010

mgr Dominiki Hołuj pt.: „Rola samorządu miejskiego w rozwoju funkcji metropolitalnych Krakowa po roku 1990”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jacek Purchla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Andrzej Klasik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
godz. 12.30 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14 grudnia 2010

mgr Anny Sacio-Szymańskiej pt.: „Metoda foresightu technologicznego narzędziem wyznaczania kierunków rozwoju strategicznych instytutów badawczych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. inż. Adam Mazurkiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Jasiński - Uniwersytet Warszawski
 • Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

13 grudnia 2010

mgr Elżbiety Królikowskiej pt.: „Należności trudne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Gabriela Łukasik - Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Artur Hołda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

23 listopada 2010

mgr Haliny Stańdo-Górowskiej pt.: „Modelowanie rachunku kosztów i dobór metod budżetowania w szpitalu”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Szplit - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach
 • Prof. UEK dr hab. Artur Hołda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

22 listopada 2010

mgr Anny Szymańskiej pt.: „Wpływ działań promocyjnych na kształtowanie preferencji konsumenckich na rynku produktów firmy Coca-Cola”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Adam Sagan - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jacek Kall - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Jadwiga Berbeka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

18 listopada 2010

mgra Tomasza Rojka pt.: „Wartość przedsiębiorstwa a kierunki jego rozwoju”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Duraj - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala 443 w Budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

17 listopada 2010

mgr Anny Balcerek-Wieszali pt.: „Benchmarking personalny w zarządzaniu zmianą w koncernie międzynarodowym”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Gableta - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Adam Stabryła - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

9 listopada 2010

mgra inż. Piotra Betleja pt.: „Skuteczność tradycyjnych i elektronicznych form kształcenia w zakresie przedmiotów ekonomicznych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Pańkowska - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. inż. Jacek Wołoszyn - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

8 listopada 2010

mgr Magdaleny Cyrek pt.: „Rozwój sektora usług w Polsce determinantą tworzenia miejsc pracy i gospodarki opartej na wiedzy”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Michał G. Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zofia Dach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UŁ dr hab. Stanisław Szukalski - Uniwersytet Łódzki
godz. 12.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

22 października 2010

mgr Małgorzaty Wosiek pt.: „Kapitał intelektualny w podnoszeniu konkurencyjności regionów Polski Wschodniej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

20 października 2010

mgr inż. Małgorzaty Zięby pt.: „Wpływ glikoli silikonowych na jakość wybranych typów kosmetyków i produktów chemii gospodarczej”

Promotor:
 • Prof. PR dr hab. Marian Sułek - Politechnika Radomska
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Ryszard Zieliński - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

18 października 2010

mgra Piotra Lityńskiego pt.: „Planistyczne instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym na przykładzie województwa małopolskiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki - Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab. Zygmunt Szymla - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

11 października 2010

mgr Julii Gorzelany-Plesińskiej pt.: „Czynniki determinujące udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie województwa małopolskiego”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Anna Francik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Józef Machaczka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
godz. 10.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

30 września 2010

mgra Piotra Litwy pt.: „Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w raportowaniu realizacji strategii przedsiębiorstwa”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Mirosław Hamrol - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Sala 443 w Budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

29 września 2010

mgra Wojciecha Kozioła pt.: „Pomiar kapitału ludzkiego jako podstawa kształtowania relacji płac w organizacji”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Stanisław Rudolf - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. UEK dr hab. Michał Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala 443 w Budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

27 września 2010

mgr Justyny Wróblewskiej pt.: „Modele i metody bayesowskiej analizy kointegracji”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Ryszard Doman - Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Mateusz Pipień - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

19 lipca 2010

mgra Łukasza Jabłońskiego pt.: „Rola inwestycji w kapitał ludzki w realnej konwergencji Polski z krajami OECD”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Michał G. Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Wojtyna - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Witold Orłowski - Politechnika Warszawska
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 lipca 2010

mgr inż. Joanny Wyrwisz pt.: „Metoda wdrażania innowacji produktowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek - Politechnika Warszawska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Pomykalski - Politechnika Łódzka
 • Prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

7 lipca 2010

mgra inż. Michała Żebrowskiego pt.: „Analiza i planowanie działalności innowacyjnej MSP-IT w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Waćkowski - Politechnika Warszawska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Alicja Sosnowska - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski - Politechnika Warszawska
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

6 lipca 2010

mgra Pawła Dimowa pt.: „Identification and measurement of the marketing orientation of sports clubs”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Szromnik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Henryk Mruk - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

5 lipca 2010

mgra Łukasza Górki pt.: „Wykorzystanie planów finansowych w badaniu sprawozdań finansowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. AE dr hab. Józef Pfaff - Akademia Ekonomiczna w Katowicach
 • Prof. UEK dr hab. Maria Kosek-Wojnar - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

23 czerwca 2010

mgra inż. Pawła Nowickiego pt.: „Świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności a satysfakcja klientów firmy”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. AM dr hab. Maria Śmiechowska - Akademia Morska w Gdyni
 • Prof. dr hab. Zofia Cichoń - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

21 czerwca 2010

mgra Joerga Storma pt.: „Cultural Factors in Project Management in USA, Germany and Japan”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Janusz Teczke - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. UG dr hab. Dorota Simpson - Uniwersytet Gdański
godz. 12.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

16 czerwca 2010

mgra inż. Piotra Sołtyka pt.: „Audyt wewnętrzny jako instrument racjonalizacji gospodarowania środkami publicznymi jednostek samorządu terytorialnego”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Szewczuk - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2 czerwca 2010

mgr Agnieszki Woś pt.: „Wpływ programów lojalnościowych na wyniki finansowe aptek”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jacek Otto - Politechnika Łódzka
 • Prof. UEK dr hab. Renata Oczkowska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

31 maja 2010

mgra Michała Głuszaka pt.: „Modele dyskretnych wyborów w analizie rynku mieszkaniowego w Polsce”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Anna Karwińska - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Belniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak - Uniwersytet Łódzki
godz. 12.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

20 maja 2010

mgra Piotra Zająca pt.: „Controlling personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi firmy”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Szałkowski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Makowski - Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab. Leszek Kozioł - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

17 maja 2010

mgr Agnieszki Ordys pt.: „System wczesnego rozpoznania w ocenie powodzenia międzynarodowych fuzji i przejęć”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Janusz Teczke - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Józef Machaczka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Maria Romanowska - Szkoła Główna Handlowa
godz. 14.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

13 maja 2010

mgr inż. Agnieszki Cholewy-Wójcik pt.: „Wpływ warunków mikroklimatycznych na zmiany wybranych parametrów poliolefinowych folii opakowaniowych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Hieronim Kubera - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

13 maja 2010

mgr inż. Joanny Ptasińskiej pt.: „Determinanty jakości mleka owczego ”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Władysław Kędzior - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Piotr Przybyłowski - Akademia Morska w Gdyni
 • Dr hab. Wanda Kudełka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

11 maja 2010

mgra Piotra Rubaja pt.: „Zmiany międzynarodowej konkurencyjności Szwecji w drugiej połowie XX wieku w aspekcie ewolucji szwedzkiego modelu "państwa dobrobytu" ”

Promotor:

 • Prof. KUL dr hab. Kazimierz Kłosiński - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Paweł Bożyk - Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie
 • Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska - Uniwersytet Łódzki
godz. 13.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

19 kwietnia 2010

mgra Michała Thlona pt.: „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie - wykorzystanie metody szacowania ryzyka Delata-EVT”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

13 kwietnia 2010

mgra Andrzeja Olaka pt.: „Analiza procesów komunikacji w realizacji celów gmin wiejskich Podkarpacia”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Mieczysław Morawski - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

4 marca 2010

mgra Bernda Fischl pt.: „Sources of finance of small and medium sized enterprises in Germany”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Szopa - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. US dr hab. Krystyna Brzozowska - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 14.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

25 lutego 2010

mgr Aldony Migały-Warchoł pt.: „Przestrzenne zróżnicowanie jakości i poziomu życia w województwie podkarpackim”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zdzisław Cięciwa - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Prof. UEK dr hab. Barbara Podolec - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

22 lutego 2010

mgra Dariusza Borratyńskiego pt.: „Ocena przydatności częstotliwościowej reprezentacji dokumentów w języku polskim”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Paweł Lula - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Bąk - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

28 stycznia 2010

mgra Tomasza Geodeckiego pt.: „Uwarunkowania skutecznej polityki proinnowacyjnej; wnioski dla Polski”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UJ dr hab. Jarosław Górniak - Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Sala Muzeum Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

14 stycznia 2010

mgra Jana Brzozowskiego pt.: „Skutki gospodarcze emigracji wykwalifikowanych pracowników w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.”

Promotor:
 • Prof. dr hab. Józef Pociecha - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Irena Kotowska - Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

11 stycznia 2010

mgra Michała Kudłacza pt.: „Wpływ metropolii na rozwój regionów w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jacek Szlachta - Szkoła Główna Handlowa
 • Prof. dr hab. Irena Pietrzyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.30 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie