Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2008

11 grudnia 2008

mgr Dominiki Jakubowskiej pt.: „Bezpieczeństwo zdrowotne mięsa i przetworów - postrzegane ryzyko i jego wpływ na decyzje nabywcze konsumentów”

Promotor:

 • Prof. dr hab. inż. Stefan Smoczyński - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Katarzyna Gutkowska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

8 grudnia 2008

mgra Pawła Drobnego pt.: „Kapitał ludzki w gospodarstwie domowym i jego wykorzystanie na rynku pracy w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Zofia Dach - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Danuta Kopycińska - Uniwersytet Szczeciński
 • Prof. UEK dr hab. Anna Francik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

24 listopada 2008

MA Olivera Marz pt.: „Optymalizacja gospodarki środkami trwałymi w przedsiębiorstwach handlowych (Optimierung der Anlagenwirtschaft in Handelsunternehmen)”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec

Recenzenci:

 • Prof. UJK dr hab. Andrzej Szplit z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kielcach
 • Prof. dr hab. Janusz Teczke z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
godz. 10.30 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

5 listopada 2008

mgr Katarzyny Kochaniak pt.: „Koncepcja wartości dodanej w ocenie efektywności finansowej banków komercyjnych w Polsce”

Promotor:

 • Prof. KSW dr hab. Ryszard Szewczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska ze Szkoły Głównej Handlowej
 • Prof. UEK dr hab. Ewa Miklaszewska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
godz. 14.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

15 września 2008

mgra inż. Piotra Kafla pt.: „Wpływ funkcjonowania systemu zarządzania jakością i filozofii TQM na efektywność małych i średnich przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Wawak - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 13.00 Stara Aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, I piętro

mgra inż. Tomasza Grodzickiego pt.: „Czynniki kształtujące jakość wołowiny ze szczególnym uwzględnieniem zawartości kwasów tłuszczowych i cholesterolu”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Anna Litwińczuk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marek Zin - Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Władysław Kędzior - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Stara Aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, I piętro

10 lipca 2008

mgra Tomasza Hermaniuka pt.: „System zarządzania jakością jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych firm sektora górnictwa naftowego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jadwiga Szymczak - Uniwersytet Łódzki
 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Hornik - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 12.00 Stara Aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, I piętro

mgr inż. Małgorzaty Miśniakiewicz pt.: „Analiza wybranych wyznaczników oceny zdrowotnej pieczywa”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Zofia Cichoń - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Maria Małecka - Akademia Ekonomiczna w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Stara Aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, I piętro

7 lipca 2008

mgr Katarzyny Stabryły pt.: „Rola budżetu Unii Europejskiej w integracji społeczno-gospodarczej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Dorota Czykier-Wierzba - Uniwersytet Gdański
 • Prof. UEK dr hab. Józefa Gniewek - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

4 lipca 2008

mgr Beaty Kulisy pt.: „Koszty pracy jako czynnik konkurencyjności polskich przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Anna Nehring

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Duraj (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

30 czerwca 2008

mgra Marka Jabłońskiego pt.: „Rozwój kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Janusz Czekaj

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • Prof. UEK dr hab. Czesław Mesjasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 10.00 Sala na parterze w budynku Księżówki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

26 czerwca 2008

mgr Justyny Syguły-Cholewińskiej pt.: „Ocena skuteczności biocydów zastosowanych w wykończeniach higienicznych tkanin”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Jadwiga Szostak-Kot - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Alicja Budak - Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

17 czerwca 2008

mgr inż. Anety Madydy pt.: „Szacowanie ryzyka przedsięwzięć budowlanych przez wykonawcę na etapie przygotowania oferty”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska

Recenzenci:

 • Dr hab. Jerzy Różański, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego
 • Dr hab. Stanisław Chomątowski, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
godz. 12.00 Sala 441 w Budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

16 czerwca 2008

mgra Rafała Niemca pt.: „Wielkość i struktura a efekty ekonomiczne inwestycji w gospodarce Polski po 1990 r.”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Chomątowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Marcinek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
 • Prof. UEK dr hab. Anna Nehring (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 12.00 Sala 441 w Budynku Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

12 czerwca 2008

mgr inż. Jerzego Szakiela pt.: „Wpływ warunków mikroklimatycznych na jakość emulsji kosmetycznych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. PR dr hab. Włodzimierz Sułek - Politechnika Radomska
 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Gajewski - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

9 czerwca 2008

mgr Ewy Ślęzak pt.: „Skuteczność programów ograniczania społecznego wykluczenia w Polsce i Wielkiej Brytanii”

Promotor:

 • Prof. nadzw. dr hab. Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Juliusz Gardawski (Szkoła Główna Handlowa)
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 10.30 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

2 czerwca 2008

mgr Małgorzaty Zięba pt.: „Evaluation of Urban Regeneration Programs. German Experience”

Promotor:

 • Prof. nadzw. dr hab. Stanisław Belniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci:

 • Prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD. (Slovenská Technická Univerzita Bratysława)
 • Prof. nadzw. dr hab. Anna Karwińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 10.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

5 maja 2008

mgr Marzeny Święch pt.: „Znaczenie pomocy publicznej w finansowaniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców województwa podkarpackiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec

Recenzenci:

 • Prof. US dr hab. Barbara Kryk (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 10.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

22 kwietnia 2008

mgr Marioli Wisz-Cieszyńskiej pt.: „Rola indywidualnych nabywców usług ubezpieczeniowych w procesie kształtowania więzi partnerskich”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Leszek Rudnicki

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • Dr hab. Jadwiga Berbeka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 13.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

16 kwietnia 2008

mgr Beaty Basiury pt.: „Empiryczny test jednorodności dla metody Warda w analizie skupień”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Sokołowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marek Walesiak (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Józef Pociecha (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 10.00 budynek "Księżówki" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

8 kwietnia 2008

mgra Tomasza Misiaka pt.: „Inwestycje, wydatki rządowe a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej”

Promotor:

 • Prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tokarski (Uniwersytet Jagielloński)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Eugeniusz Kwiatkowski (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Przybylska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 11.30 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

1 kwietnia 2008

mgr inż. Konrada Kolegowicza pt.: „Efekty ekonomiczne przekształceń strukturalnych przedsiębiorstw w Polsce po 1990 r.”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Chomątowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Krystyna Kowalska (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

17 marca 2008

mgra Wacława Necla pt.: „Determinanty rozwoju subregionu mieleckiego w warunkach integracji z Unią Europejską”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Prusek

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr hab. Kazimiera Wilk (AE Wrocław)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (UEK)
godz. 10.00 Sala Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Ewy Wiktorii Babuśki pt.: „Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwie w warunkach zaostrzającej się konkurencji”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda

Recenzenci:

 • Prof. AE dr hab. Anna Kostur (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 10.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

3 marca 2008

mgra Romana Choróba pt.: „Ewolucja powiązań integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym w województwie podkarpackim”

Promotor:

 • Prof. nadzw. dr hab. Kazimierz Zieliński (UEK Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Lech Pałasz (AR Szczecin)
 • Prof. nadzw. dr hab. Lucyna Mączka (UEK Kraków)
godz. 14.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

18 lutego 2008

mgra Marcina Molo pt.: „Finansowe determinanty inwestycji przedsiębiorstw w Polsce w okresie transformacji”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Zbigniew Dresler

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Teresa Famulska (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

6 lutego 2008

mgra inż. Pawła Turka pt.: „Studium jakości wód zapachowych. Możliwość różnicowania produktów oryginalnych i nieoryginalnych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Andrzej Chochół (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Recenzenci:

 • Prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 11.00 Stara Aula Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, I piętro

21 stycznia 2008

mgr Anny Moździerz pt.: „Czynniki nierównowagi strukturalnej finansów publicznych w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Bogusław Pietrzak (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Surówka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

8 stycznia 2008

mgra Marcina Jędrzejczyka pt.: „Konwersja wartości w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych międzynarodowych grup kapitałowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Kopiński (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • Prof. UEK dr hab. Jolanta Kurkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgr Renaty Żaby-Nierody pt.: „Wpływ standardów ekologicznych na konkurencyjność w sektorze elektroenergetyki w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Lorek (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 11.00 Sala 207 Budynku Głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie