Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2007

10 grudnia 2007

mgr Anny Pietruszki-Ortyl pt.: „Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Stabryła, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Bogusław Kaczmarek, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego
godz. 12.00 budynek "Księżówki" Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dipl.-Kff Martina Kochona pt.: „Anwendungsmöglichkeiten neuer Informations- und Kommunikationstechnologien für das Strategiesche Beschaffungsmanagement”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Janusz Teczke (UEK Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr hab. Krystyna Poznańska (SGH)
 • Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szplit (AŚ Kielce)
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec (UEK Kraków)
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

3 grudnia 2007

Dipl.-Kff Cornelli Scott pt.: „The Influence of National Culture on Stock Option Programmes as Motivators. The Case of Managers in Germany”

Promotor:

 • Prof. nadwz. dr hab. Anna Karwińska (UEK Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. WSPiZ dr hab. Czesław Szmidt (WSPiZ im. L. Koźmińskiego)
 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski (UEK Kraków)
godz. 10.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

22 listopada 2007

mgr Renaty Winkler pt.: „Kształtowanie efektywnego komunikowania się w organizacjach wielokulturowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Janina Stankiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
 • Dr hab. Janusz Czekaj, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
godz. 9.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

19 listopada 2007

mgra Bartosza Kurka pt.: „Hipoteza deterministycznej premii za ryzyko”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Edward Nowak z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Dr hab. Barbara Podolec, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
godz. 11.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

29 października 2007

mgra Macieja Piotrowskiego pt.: „Uwarunkowania i prespektywy rozwoju strategii masowej indywidualizacji produktu”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Anna Czubała (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Zofia Kędzior (Akademia Ekonomiczna w Katowicach)
godz. 10.00 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

mgra Marcina Osikowicza pt.: „Model rachunkowości mikroprzedsiębiorstw według wymogów informacyjnych funduszy strukturalnych”

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Dariusz Wędzki

Recenzenci:

 • Prof. UJ dr hab. Wiktor Adamus (Uniwersytet Jagielloński)
 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija(Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
godz. 12.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

30 października 2007

mgra Krzysztofa Kapery pt.: „Technologie informacyjne jako czynniki rozwoju zarządzania marketingowego przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Roman Niestrój

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Nowicki z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab. Adam Sagan z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie)
godz. 12.30 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

24 września 2007

mgra inż. Wiesława Łukasińskiego pt.: „Kryteria samooceny w doskonaleniu jakości zarządzania organizacją”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Sikora - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek - UMCS Lublin
 • Prof. dr hab. Wacław Adamczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
godz. 11.15 Sala Senacka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

12 lipca 2007

mgra inż. Grzegorza Suwały pt.: „Modelowanie jakości soków warzywnych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Zofia Cichoń - Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. AM dr hab. Maria Śmiechowska - Akademia Morska w Gdyni
 • Prof. dr hab. Władysław Kędzior - Akademia Ekonomiczna w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

10 lipca 2007

mgra inż. Macieja Walczaka pt.: „SMED jako metoda racjonalizacji procesów masowej obsługi klienta”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Janusz Czekaj

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Wiesław Waszkielewicz z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 • Dr hab. Halina Piekarz, prof. nadzw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie
godz. 13.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

mgra Bartosza Pisuli pt.: „Organizacja i koszty funkcjonowania transportu miejskiego w warunkach konkurencji regulowanej i monopolu naturalnego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Wojciech Bąkowski z Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska z Akademii Ekonomicznej w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

9 lipca 2007

mgr Adriany Paliwody-Matiolańskiej pt.: „Odpowiedzialność społeczna w kształtowaniu rozwoju przedsiębiorstwa”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Halina Piekarz

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Czerska z Uniwersytetu Gdańskiego
 • Dr hab. Stanisław Chomątkowski, prof. nadzw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

3 lipca 2007

mgr Agnieszki Długosz pt.: „Koncepcja systemu controllingu kosztów w zintegrowanym cyklu życia produktu”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska

Recenzenci:

 • Dr hab. Danuta Sołtys prof. nadzw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Dr hab. Janusz Czekaj prof. nadzw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie
godz. 13.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

2 lipca 2007

mgra Piotra Klimczyka pt.: „Zmiany struktury polskiego przemysłu w procesie integracji ekonomicznej z Unią Europejską”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Lis (AE Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Mikołajewicz (Uniw. Opolski)
 • Prof. AE dr hab. Krystyna Przybylska (AE Kraków)
godz. 12.00 Sala Muzeum Akademii Ekonomicznej w Krakowie

mgra Krzysztofa Skuzy pt.: „Modele kontraktowania i finansowania usług zdrowotnych w Polsce (na przykładzie lecznictwa szpitalnego)”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Krzysztof Surówka

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Cezary Włodarczyk (Colegium Medicum UJ w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

mgr Doroty Dziedzic pt.: „Zarządzanie kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwach międzynarodowych”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Anna Francik (AE Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Lidia Zbiegień-Maciąg (AGH Kraków)
 • Prof. dr hab. Janusz Teczke (AE Kraków)
godz. 9.00 Sala 207 (budynek główny Akademii Ekonomicznej w Krakowie)

29 czerwca 2007

mgra Tomasza Małkusa pt.: „Metodyka diagnozy outsourcingu usług logistycznych”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Czesław Mesjasz

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jarosław Witkowski z Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
 • Dr hab. Janusz Czekaj prof. nadzw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie
godz. 11.30 Sala K-5 w budynku "Księżówki" Akademii Ekonomicznej w Krakowie

25 czerwca 2007

mgra Sławomira Wawaka pt.: „Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Stabryła

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr hab. Janusz Czekaj prof. nadzw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie
godz. 9.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

20 czerwca 2007

mgr Joanny Purgał-Popieli pt.: „Analiza i pomiar kapitału intelektualnego w jednostkach badawczo-rozwojowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski (AE Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Małgorzata Gableta (AE Wrocław)
 • Prof. AE dr hab. Anna Francik (AE Kraków)
godz. 12.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

18 maja 2007

mgra Bogusława Niedbały pt.: „System controllingu w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska

Recenzenci:

 • Dr hab. Andrzej Kardasz prof. nadzw. AE we Wrocławiu
 • Dr hab. Janusz Czekaj prof. nadzw. AE w Kakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

24 kwietnia 2007

mgra Marcina Salamagi pt.: „Statystyczna analiza porównawcza funduszy inwestycyjnych w Polsce”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Andrzej Sokołowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • Prof. AE dr hab. Michał Woźniak (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

23 kwietnia 2007

mgra inż. Dariusza Reśko pt.: „Rola przedsiębiorczości w rozwoju lokalnym na przykładzie subregionu nowosądeckiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zygmunt Szymla (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

16 kwietnia 2007

mgra Marka Szaruckiego pt.: „Motywy tworzenia mikroprzedsiębiorstw w Polsce i w Szwecji”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Marek Lisiński (AE Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. PG dr hab. Piotr Dominiak (Politechnika Gdańska)
 • Prof. AE dr hab. Jan Targalski (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
godz. 11.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

15 marca 2007

mgr Barbary Siuty-Tokarskiej pt.: „Konsekwencje ekonomiczne i społeczne integracji Polski z Unią Europejską dla funkcjonowania i rozwoju MŚP w kraju”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Władysław Janasz z Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Prof. AE dr hab. Stanisław Chomątowski z AE w Krakowie
godz. 10.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

12 marca 2007

MBA Klausa Afhüppe pt.: „Strategie rozwoju internetowych sieci przedsiębiorstw konsultingowych w Niemczech”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka (AE w Krakowie)
 • Prof. SGH dr hab. Krystyna Poznańska (SGH w Warszawie)
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

5 marca 2007

mgr. Rafała Kusy pt.: „Pozycja konkurencyjna a potencjał konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw sektora usług turystycznych”

Promotor:

 • Dr hab. Adam Peszko (AGH Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Henryk Jagoda (AE Wrocław)
 • Prof. AE dr hab. Jan Pyka (AE Katowice)
 • Prof. AE dr hab. Jan Targalski (AE Kraków)
godz. 15.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

16 lutego 2007

mgr. Tomasza Skicy pt.: „Instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego)”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Krzysztof Surówka

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Leszek Patrzałek (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

13 lutego 2007

mgr Angeliki Wodeckiej-Hyjek pt.: „Outsourcing w doskonaleniu organizacji urzędów administracji samorządowej”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Janusz Czekaj

Recenzenci:

 • Prof. UŁ dr hab. Wanda Błaszczyk (Uniwersytet Łódzki)
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

29 stycznia 2007

mgr. Pawła Frączka pt.: „Rola branży gazowniczej w modernizacji sektora energii w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Zbigniew Łucki (AGH)
 • Prof. AE dr hab. Krystyna Przybylska (AE Kraków)
godz. 12.00 Sala 207 (budynek główny Akademii Ekonomicznej w Krakowie)

19 stycznia 2007

mgr. Janusza Patli pt.: „Rozwój systemów bankowości elektronicznej oraz ich wpływ na wyniki banku”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Solarz (Akademia Finansów w Warszawie)
 • Dr hab. Ewa Miklaszewska (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
godz. 12.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

17 stycznia 2007

mgr. Ireneusza Górowskiego pt.: „Bieżący i odroczony podatek dochodowy w ocenie wyników działalności gospodarczej przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimiera Winiarska z Uniwersytetu w Szczecinie
 • Prof. AE dr hab. Stanisław Chomątowski z AE w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

mgr. Tomasza Maślanki pt.: „Wykorzystanie przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Zbigniew Dresler

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Sobiech (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
godz. 10.30 Sala Reprezentacyjna budynku Księżówki Akademii Ekonomicznej w Krakowie

16 stycznia 2007

mgr Małgorzaty Wawrzynkiewicz pt.: „Ocena jakości edukcaji elektronicznej w kontekście funkcjonalnym”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

Recenzenci:

 • Dr hab. inż. Mieczysław Lech Owoc z AE we Wrocławiu
 • Prof. AE dr hab. inż. Jacek Wołoszyn z AE w Krakowie
godz. 10.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

15 stycznia 2007

mgr Małgorzaty Kowalik pt.: „Strategia zarządzania kapitałem obrotowym brutto jako czynnik kreowania wartości dla akcjonariuszy”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Gabriela Łukasik z Akademii Ekonomicznej w Katowicach
 • Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki z Akademii Ekonomicznej w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

mgr inż. Haliny Kiryluk pt.: „Zintegrowany system sterowania turystyką w parkach krajobrazowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bazyli Poskrobko

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Górka (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
godz. 14.00 Sala Reprezentacyjna budynku Księżówki Akademii Ekonomicznej w Krakowie

9 stycznia 2007

mgr. Grzegorza Łukasiewicza pt.: „Kapitał ludzki w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa (Metodyka pomiaru i sprawozdawczości)”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Szałkowski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Makowski ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Prof. dr hab. Mieczysław Dobija z AE w Krakowie
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie