Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2006

18 grudnia 2006

mgr. Jacka Strojnego pt.: „Wielowymiarowość związku między przedsiębiorczością jako cechą osobowości przedsiębiorcy a działaniem małej i średniej firmy”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Anna Francik

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Lesław H. Haber (AGH)
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański)
 • Prof. dr hab. Józef Machaczka (AE Kraków)
godz. 12.00 Sala 317 "Ustronie" ul. Lubomirskiego 2

18 grudnia 2006

mgr. Michała Patkaniowskiego pt.: „Sieci typu extranet jako narzędzie osiągania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw międzynarodowych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Janusz Teczke

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marian Hopej (Polit. Wrocław)
 • Prof. AE dr Marek Lisiński (AE Kraków)
godz. 9.00 Sala 207, Budynek Główny Akademii Ekonomicznej w Krakowie

11 grudnia 2006

mgr. Konrada Stępnia pt.: „Pomiar i ocena wyników działalności polskich spółek giełdowych z wykorzystaniem zasady memoriałowej i kasowej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Halina Buk (AE w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński (AE Kraków)
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

5 grudnia 2006

mgr Anny Odrobiny pt.: „Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym Polski i Francji”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Irena Pietrzyk

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Aleksandra Jewtuchowicz (UŁ)
 • Prof. AE dr hab. Anna Francik (AE Kraków)
godz. 9.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

27 listopada 2006

mgr. Pawła Nowaka pt.: „Ograniczanie niepewności konsumenta przez sygnalizowanie jakości produktu”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek (UMCS Lublin)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Cholewicka-GoĽdzik (WSPiZ im. L. KoĽmińskiego)
 • Prof. dr hab. Stanisław Szumpich (ATH Bielsko-Biała)
 • Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski (AE Kraków)
godz. 14.00 Sala 317 "Ustronie" ul. Lubomirskiego 2

24 listopada 2006

mgr Jolanty Zawory pt.: „Samodzielność gminy a strategie finansowania jej rozwoju”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Maria Kosek-Wojnar

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Adam Szewczuk (Uniwersytet Szczeciński)
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec (AE w Krakowie)
godz. 12.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

20 listopada 2006

mgr inż. Agaty Lulewicz pt.: „Kryteria oceny projektów ekologicznie czystej produkcji przemysłowej”

Promotor:

 • Prof. PB dr hab. inż. Rafał Miłaszewski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Elżbieta Lorek (AE w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec (AE w Krakowie)
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

mgr. Krzysztofa Wacha pt.: „Wpływ otoczenia regionalnego na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w południowej Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (UJ)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Franciszek Bławat (Politechnika Gdańska)
 • Prof. dr hab. Irena Pietrzyk (AE Kraków)
godz. 14.00 Sala 207, Budynek Główny Akademii Ekonomicznej w Krakowie

13 listopada 2006

Dipl.betr. Tanji Börner pt.: „Alternative Organisationsmodelle im Gesundheitswesen und ihre Ausgestaitung in ausgewählten Ländern der Europäischen Union”
/Alternatywne modele organizacyjne służby zdrowia i ich zastosowanie w wybranych krajach Unii Europejskiej/

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Nalepka

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk (AE Katowice)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (AE Wrocław)
 • Prof. dr hab. Janusz Teczke (AE Kraków)
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

9 listopada 2006

mgr. Roberta Zacca pt.: „Entrepreneurial and Administrative Management Approach to Business Development: A Comparative-Qualitative Analysys”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Jan Targalski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Antoszkiewicz (SGH)
 • Prof. AE dr hab. Anna Karwińska (AE Kraków)
 • Prof. dr Yohan Stryjan (Söderthörn University Sztokholm)
godz. 09.30 Sala 317 "Ustronie" ul. Lubomirskiego 2

6 listopada 2006

mgr Gabrieli Wronowskiej pt.: „Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki Polski i krajów Unii Europejskiej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. Ryszard Domański
 • Prof. UG dr hab. Teresa Kamińska
 • Prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa (AE Kraków)
godz. 11.00 Sala 317 "Ustronie" ul. Lubomirskiego 2

23 października 2006

mgra Michała Grotowskiego pt.: „Weryfikacja wybranych metod analizy technicznej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jan Czekaj

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko (Uniwersytet Warszawski)
 • Prof. dr hab. Edward Smaga (AE w Krakowie)
godz. 09.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

16 października 2006

mgr Renaty Marciniak pt.: „Uwarunkowanie zarządzania strategicznego w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józef Machaczka

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka (AE Katowice)
 • Prof. ATH dr hab. Ryszard Barcik (ATH Bielsko-Biała)
 • Prof. AE dr hab. Marek Lisiński (AE Kraków)
godz. 10.15 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

12 października 2006

mgr. Adriana Solka pt.: „Polityka regulacyjna państwa na rynku usług telekomunikacyjnych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Zofia Dach

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Ewa Okoń-Horodyńska (UJ)
 • Prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa
godz. 10.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

6 października 2006

mgr inż. Anny Wojtowicz pt.: „Diagnozowanie kultury organizacyjnej w procesie zarządzania strategicznego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Leszek Kozioł

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Gableta z AE we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Adam Stabryła z AE w Krakowie
godz. 12.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

25 września 2006

mgr Anny Szkarłat pt.: „Kierunki i determinanty działalności inwestycyjnej zakładów ubezpieczeń w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jan Monkiewicz (Akademia Finansów w Warszawie)

Recenzenci:

 • Prof. SGH dr hab. Tomasz Michalski (SGH)
 • Prof. dr hab. Wanda Sułkowska (AE w Krakowie)
godz. 10.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

18 września 2006

mgr Agaty Gemzik-Salwach pt.: „Metoda wartości ryzykowanej w zarządzaniu ryzykiem stopy procentowej w banku komercyjnym”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Andrzej Szopa

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jerzy P. Węcławski (UMCS w Lublinie)
 • Prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk (AE w Krakowie)
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

25 lipca 2006

mgr. Piotra Karasia pt.: „Dezintermediacja finansowa w świetle badań”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska (SGH)
 • Dr hab. Ewa Miklaszewska (AE Kraków)
godz. 10.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

20 lipca 2006

mgr. Marcina Szplita pt.: „Wykorzystanie systemów informacyjnych w zarządzaniu relacjami z klientem”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Jan Skalik (AE we Wrocławiu)
 • Prof. AE dr hab. Danuta Surówka-Marszałek (AE w Krakowie)
godz. 12.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

17 lipca 2006

mgr. Jarosława Bobera pt.: „Strategie rozwoju jako narzędzie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski (Uniwersytet Łódzki)
godz. 10.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

13 lipca 2006

mgr inż. Renaty Stanisławczyk pt.: „Wpływ warunków przechowywania na jakość mięsa końskiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Marek Zin (Uniwersytet Rzeszowski)

Recenzenci:

 • Prof.  dr hab. Jacek Kondratowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Prof. AE dr hab. Władysław Kędzior (AE Kraków)
godz. 12.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

12 lipca 2006

mgr Małgorzaty Kosały pt.: „Ocena wykorzystania potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Jan Targalski

Recenzenci:

 • Prof. AE dr hab. Marek Lisiński (AE Kraków)
 • Prof. SGH dr hab. Krystyna Poznańska
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

5 lipca 2006

mgr. inż. Mariusza Łapczyńskiego pt.: „Predykcja chłonności i pojemności rynku z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stefan Mynarski

Recenzenci:

 • Dr hab. Eugeniusz Gatnar (prof. AE w Katowicach)
 • Prof. dr hab. Roman Niestrój (AE Kraków)
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

4 lipca 2006

mgr. Macieja Kostrzewskiego pt.: „Bayesowska analiza finansowych szeregów czasowych modelowanych procesami dyfuzji”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski

Recenzenci:

 • Dr hab. Ryszard Doman (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. inż Ryszard Tadeusiewicz (AE Kraków)
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

26 czerwca 2006

mgr Marty Najda pt.: „Wpływ wirtualizacji organizacji funkcjonowania małego przedsiębiorstwa na jego konkurencyjność”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (UJ)

Recenzenci:

 • Prof. AE dr hab. Marek Lisiński (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (AE Wrocław)
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

22 czerwca 2006

mgr Magdaleny Gorzelany-Dziadkowiec pt.: „Pozycja konkurencyjna jako element zarządzania strategicznego (na przykładzie firm developerskich województwa małopolskiego)”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józef Machaczka

Recenzenci:

 • Prof PK dr hab. inż. Janusz Biernacki (PK)
 • Prof. dr hab. Janusz Teczke (AE Kraków)
godz. 10.00 Sala konferencyjna "Księżówka"

mgr. Daniela Kosiorowskiego pt.: „Statystyczna teoria kształtu w wielowymiarowej analizie porównawczej zjawisk ekonomicznych”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Michał Woźniak

Recenzenci:

 • Dr hab. Henryk Gurgul (prof. nadzw. AGH)
 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski (AE Kraków)
godz. 10.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

7 czerwca 2006

mgr. Grzegorza Winogradskiego pt.: „Wpływ wybranych parametrów fizykochemicznych na jakość lateksu naturalnego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Wacław Adamczyk

Recenzenci:

 • Prof.  dr hab. Jerzy Żuchowski (Politechnika Radomska)
 • Prof. AE dr hab. inż.  Andrzej Chochół (AE Kraków)
godz. 12.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

22 maja 2006

mgr Beaty Buchelt-Nawary pt.: „Strategia zarządzania personelem w jednostkach sektora usług medycznych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski

Recenzenci:

 • Prof.  dr hab. Marta Juchnowicz (SGH)
 • Prof. AE dr hab.  Marek Lisiński (AE Kraków)
godz. 10.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

8 maja 2006

mgr Urszuli Bukowskiej pt.: „Rola interesariuszy w kształtowaniu organizacji uczącej się”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Szałkowski

Recenzenci:

 • Dr hab. Mirosława Rybak (SGH)
 • Prof. dr hab.  Arkadiusz Potocki (AE Katowice)
godz. 11.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

4 maja 2006

mgr. Krzysztofa Jonasa pt.: „Rola rachunkowości w racjonalizacji funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bronisław Micherda

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Stanisława Surdykowska (UJ)
 • Prof. dr hab.  Wanda Sułkowska (AE Kraków)
godz. 13.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

24 kwietnia 2006

mgr Agnieszki Pichur pt.: „Skuteczność internetu we wspieraniu przedsiębiorczości”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Jan Targalski

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Józef Machaczka
 • Prof. AE dr hab.  Ewa Zeman-Miszewska (AE Katowice)
godz. 13.30 Sala 317 „Ustronie” Sala Seminaryjna

3 kwietnia 2006

mgr Doroty Miłek pt.: „Programowanie rozwoju gospodarki regionalnej na przykładzie województwa świętokrzyskiego”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Zygmunt Szymla (AE Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zbigniew Zioło (Akademia Pedagogiczna w Krakowie)
 • Prof. dr hab.  Tadeusz Kudłacz (AE Kraków)
godz. 12.00 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

22 marca 2006

mgr Sabiny Denkowskiej pt.: „Testowanie wielokrotne w badaniach ekonomicznych”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Sokołowski (AE Kraków)

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Czesław Domański (SGH)
 • Prof. AE dr hab.  Aleksander Zeliaś (AE Kraków)
godz. 12.30 Sala Reprezentacyjna budynku Księżówki

1 lutego 2006

mgr. Sławomira Śmiecha pt.: „Metody analizy wartości ekstremalnych w zarządzaniu ryzykiem rynkowym”

Promotor:

 • Prof. dr hab. Aleksander Zeliaś

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Michał Kolupa (SGH)
 • Prof. dr hab. Józef Pociecha (AE Kraków)
godz. 12.15 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

19 stycznia 2006

mgr. inż. Urszuli Balon pt.: „Koszty jakości w systemie zarządzania jakością na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Tadeusz Sikora

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Wacław Adamczyk (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Krystyna Lisiecka (AE Katowice)
godz. 11.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie

12 stycznia 2006

mgr. inż. Artura Krausa pt.: „Determinanty jakości soków owocowych”

Promotor:

 • Prof. AE dr hab. Władysław Kędzior

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Zofia Cichoń (AE Kraków)
 • Prof. AM dr hab. Maria Śmiechowska (Akademia Morska w Gdyni)
godz. 10.30 Sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie