Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2004

29 listopada 2004
mgr. Andrzeja Zyguły pt.: „Fuzje i przejęcia spółek giełdowych w Polsce”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Jan Czekaj (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Waldemar Frąckowiak (AE Poznań)
 • Prof. AE dr hab. Krystyna Przybylska (AE Kraków)
godz. 10.30 sala Reprezentacyjna budynku Księżówki
14 października 2004
mgr. Jana Madeja pt.: „Bezpieczeństwo systemów informatycznych w małych i średnich przedsiębiorstwach”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. inż. Jacek Wołoszyn (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Jadwiga Sobieska-Karpińska (AE Wrocław)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński (AE Kraków)
godz. 13.00 sala 425 Budynek Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie
11 października 2004
mgr inż. Haliny Chłodnickiej pt.: „Koszty upadłości jednostki gospodarczej w świetle zasad rachunkowości”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Bronisław Micherda (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Sławomir Sojak (UMK Toruń)
 • Prof. UG dr hab. Jerzy Gierusz (Uniw. Gdański)
 • Prof. AE dr hab. Bogusława Gnela (AE Kraków)
godz. 13.00 sala Reprezentacyjna budynku Księżówki
21 września 2004
mgr Ewy Soji pt.: „Hipoteza Easterlina w świetle zachowań prokreacyjnych generacji urodzonych w latach 1942-1966 w Polsce”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Jolanta Kurkiewicz (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. SGH dr hab. Irena E. Kotowska (SGH)
 • Prof. dr hab. Józef Pociecha (AE Kraków)
godz. 11.00 sala Reprezentacyjna budynku Księżówki
5 lipca 2004
mgr. Zbigniewa Michalika pt.: „Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Małgorzata Bednarczyk (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. AE dr hab. Marek Lisiński (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniw. Gdański)
godz. 09.00 sala 317 „Ustronie”
1 lipca 2004
mgr. Leszeka Ruchwy pt.: „Zewnętrzne i wewnętrzne bariery integracji gospodarki polskiej z Unią Europejską”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Paweł Bożyk (SGH)
 • Prof. UŁ dr hab. Ryszerd Piasecki (Uniw. Łódzki)
 • Prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa (AE Kraków)
godz. 12.00 sala 317 „Ustronie”
30 czerwca 2004
mgr Jolanty Mirek pt.: „Identyfikacja struktury przedmiotowej i podmiotowej rynku wód mineralnych”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Stefan Mynarski (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska (SGGW)
 • Prof. dr hab. Leszek Rudnicki (AE Kraków)
godz. 11.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
28 czerwca 2004
mgr. Pawła Białynickiego-Biruli pt.: „Skutki reformy ochrony zdrowia dla finansów publicznych w Polsce”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak (Uniw. Łódzki)
 • Prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa (AE Kraków)
godz. 09.00 sala 317 „Ustronie”
mgr. Pawła Tomali pt.: „Zarządzanie długiem w grupie kapitałowej”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. AE dr hab. Tadeusz Dyducz (AE Wrocław)
 • Prof. AE dr hab. Jadwiga Adamczyk (AE Kraków)
godz. 13.00 sala K (II piętro) „Ustronie”
23 czerwca 2004
mgr Aleksandry Kaczor pt.: „Rola kapitału zagranicznego w procesie przemian polskiego sektora bankowego”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Andrzej Sławiński (SGH)
 • Prof. AE dr hab. Zbigniew Dresler (AE Kraków)
godz. 10.30 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
21 czerwca 2004
mgr. Artura Piaszczyka pt.: „Audyt wewnętrzny w systemie zarządzania państwową szkołą wyższą”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Bronisław Micherda (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Zbigniew Luty (AE Wrocław)
 • Prof. US dr hab. Karol Schneider (Uniw. Szczeciński)
 • Prof. AE dr hab. Krzysztof Surówka (AE Kraków)
godz. 11.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
17 czerwca 2004
mgr inż. Elżbiety Głodek pt.: „Wpływ żywienia na jakość mięsa i wartość rzeźną trzody chlewnej”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Marek Zin (Uniw. Rzeszowski)
Recenzenci:
 • Prof. AE dr hab. Władysław Kędzior (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Anna Litwińczuk (AR Lublin)
godz. 12.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
16 czerwca 2004
mgr. Marka Sobolewskiego pt.: „Zastosowanie wybranych modeli decyzyjnych w ekonomicznej ocenie programów zdrowotnych”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Andrzej Sokołowski (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka (Politechnika Częstochowska)
 • Prof. AE dr hab. Jolanta Kurkiewicz (AE Kraków)
godz. 11.30 sala Reprezentacyjna budynku Księżówki
15 czerwca 2004
mgr. Bernarda Ziębickiego pt.: „Efektywność zastosowań banchmarkingu do doskonalenia organizacji usług instytucji użyteczności publicznej”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Janusz Czekaj (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Kazimierz Zimniewicz (AE Poznań)
 • Prof. AE dr hab. Halina Piekarz (AE Kraków)
godz. 09.00 sala Reprezentacyjna budynku Księżówki
14 czerwca 2004
mgr  Jolanty Staniendy pt.: „Uwarunkowania i tendencje rozwoju przedsiębiorstw w regionie tarnowskim”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Józef Famielec (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. SGH dr hab. Urszula Malinowska (SGH)
 • Dr hab. Kazimierz Jaremczuk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
 • Prof. dr hab. Anna Harańczyk (AE Kraków)
godz. 11.00 sala Reprezentacyjna budynku Księżówki
mgr. Jana Trąbki pt.: „Model wirtualnego biura księgowego - koncepcja informatycznej formy świadczenia usług księgowych”
Promotor:
 • Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda (Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości)
 • Prof. AE dr hab. inż. Jacek Wołoszyn (AE Kraków)
godz. 13.00 sala 440 Budynek Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie
7 czerwca 2004
mgr. Jarosława Piwowarczyka pt.: „Partycypacja pracowników w zarządzaniu jako element systemu motywowania w przedsiębiorstwie”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Adam Szałkowski (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Jan Wojtyła (AE Katowice)
 • Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki (AE Kraków)
godz. 13.00 sala 440 Budynek Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie
31 maja 2004
mgr  Christine Scheitler pt.: „Soziale Kompetenzen als strategischer Erfolgsfaktor für Führungskräfte”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Anna Lipka (AE Katowice)
 • Prof. dr hab. Adam Nalepka (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski (UMK Toruń)
godz. 10.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
17 maja 2004
mgr. Krzysztofa Koja pt.: „Zróżnicowanie rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Helena Tendera-Właszczuk (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof.  dr hab. Ryszard Broszkiewicz (AE Wrocław)
 • Dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel (Uniw. Gdański)
 • Prof. dr hab. Irena Pietrzyk (AE Kraków)
godz. 10.30 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
29 marca 2004
mgr  Małgorzaty Leszczyńskiej pt.: „Przyczyny zróżnicowania dochodów ludności rolniczej w Polsce”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof.  dr hab. Czesław Bywalec (AE Kraków)
 • Prof. UR dr hab. Adam Czudec (Uniw. Rzeszowski)
 • Prof. dr hab. Marian Podstawka (SGGW)
godz. 10.15 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
22 marca 2004
mgr  Joanny Kudełko pt.: „Determinanty rozwoju konkurencyjności województwa podkarpackiego”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Andrzej Prusek (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof.  dr hab. Ryszard Broszkiewicz (AE Wrocław)
 • Prof. dr hab. Zygmunt Szymla (AE Kraków)
godz. 11.00 sala Konferencyjna, ul. Rakowicka 16 II p.
11 marca 2004
mgr inż. Jadwigi Rudeckiej pt.: „Wpływ metod garbowania i natłuszczania skór miękkich na kształtowanie się wybranych wskaźników mechanicznych”
Promotor:
 • Prof. PR dr hab. Maria Pawłowa (Politechnika Radomska)
Recenzenci:
 • Prof. AE dr hab. Ewa Marcinkowska (AE Kraków)
 • Prof. PŁ dr hab. inż. Maciej Urbaniak (Politechnika Łódzka)
godz. 12.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
23 lutego 2004
mgr Kingi Stępień pt.: „Konsolidacja jako czynnik konkurencyjności sektora bankowego w Polsce”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Michał G. Woźniak (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Jan Czekaj (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Dariusz Filar (Uniw. Gdański)
 • Prof. dr hab. Wacław Grzybowski (UMCS Lublin)
godz. 09.00 sala Konferencyjna, ul. Rakowicka 16 II p.
18 lutego 2004
mgr inż. Magdaleny Paździor pt.: „Badania przepuszczalności powietrza i pary wodnej skór i tworzyw skóropodobnych”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Ewa Marcinkowska (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Ignacy Duda (AE Kraków)
 • Prof. SGH dr hab. inż. Stefan Doroszewicz (SGH)
godz. 12.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
12 lutego 2004
mgr. Artura Prędkiego pt.: „Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Zbigniew Czerwiński
 • Prof. dr hab.  Bogusław Wąsik (AE Kraków)
godz. 12.30 sala 442 Budynek Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie
9 lutego 2004
mgr. Artura Lipiety pt.: „Analiza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów kandydujących do Unii Europejskiej. Ujęcie taksonomiczne”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Aleksander Zeliaś (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab.  Krzysztof Jajuga (AE Wrocław)
 • Prof. AE dr hab.  Barbara Podolec (AE Kraków)
godz. 13.30 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
6 lutego 2004
mgr. Krzysztofa Stepaniuka pt.: „Fundusze inwestycyjne w rozwoju sektora finansowego w Polsce”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. UMK dr hab. Leszek T. Dziawgo (UMK Toruń)
 • Prof. AE dr hab.  Jan Czekaj (AE Kraków)
godz. 12.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
5 lutego 2004
mgr Joanny Rutkowskiej pt.: „Narzędzia wczesnego ostrzegania o kryzysie przedsiębiorstwa”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Zbigniew Dresler (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. AE dr hab. Gabriela Łukasik (AE Katowice)
 • Prof. AE dr hab. Jan Czekaj (AE Kraków)
godz. 10.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
2 lutego 2004
mgr Katarzyny Mikołajczyk pt.: „Próba warstwowego rankingu efektywnościowego prywatyzowanych jednostek sektora publicznego w Polsce w początkowym okresie transformacji rynkowej”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (SGH)
 • Prof. AE dr hab. Jan Czekaj (AE Kraków)
godz. 11.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
26 stycznia 2004
mgr Agnieszki Zając pt.: „Metafory organizacyjne w badaniu potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Marek Lisiński (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki (Uniw. Warszawski)
 • Prof. AE dr hab. Adam Nalepka (AE Kraków)
godz. 09.00 sala 317 „Ustronie”
mgr Anny Barwińskiej-Małajowicz pt.: „Ocena procesów dostosowawczych w krajach Grupy Wyszehradzkiej do członkostwa w Unii Europejskiej”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Irena Pietrzyk (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Ryszard Broszkiewicz (AE Wrocław)
 • Prof. dr hab. Danuta Marciniak-Neider (Uniw. Gdański)
godz. 10.00 sala Konferencyjna, ul. Rakowicka 16 II p.
12 stycznia 2004
mgr Joanny Niżnik pt.: „W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. AE dr hab. Jan Sobiech (AE Poznań)
 • Prof. AE dr hab. Bronisław Micherda (AE Kraków)
godz. 10.00 sala Reprezentacyjna budynku Księżówki