Daty publicznych dyskusji nad dysertacjami doktorskimi w roku 2003

15 grudnia 2003
mgr. Jakuba Piecucha pt.: „Wpływ integracji europejskiej na rozwój wspólnot autonomicznych w Hiszpanii”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Irena Pietrzyk (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Bohdan Gruchman (AE Ponznań)
 • Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Jacek Szlachta (SGH)
godz. 10.00 sala 317 „Ustronie”
mgr Marzeny Piszczek pt.: „Efektywność usług komunalnych w okresie przemian ustroju finansów publicznych w Polsce”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Stanisław Owsiak (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Adam Szewczuk (Uniw. Szczeciński)
 • Prof. AE dr hab. Krzysztof Surówka (AE Kraków)
godz. 09.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
1 grudnia 2003
mgr Ewy Laseckiej-Wesołowskiej pt.: „Polityka ekologiczna w Polsce w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Irena Pietrzyk (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Józefa Famielec (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Borys (AE Wrocław)
 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Mizgajski (UAM Poznań)
godz. 10.30 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
24 listopada 2003
mgr. Pawła Kawy pt.: „Inwestycje w modelach endogenicznego wzrostu gospodarczego - implikacje dla polityki ekonomicznej”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. WSUiB dr hab. Adam Noga (WSUiB Warszawa)
 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus (AE Kraków)
godz. 10.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
19 listopada 2003
mgr. Mariusza Strojnego pt.: „Zarządzanie wiedzą w strategii przedsiębiorstw”
Promotor:
 • Doc. dr hab. Stanisław Galata (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Bogdan Wawrzyniak (WSPiZ Warszawa)
 • Prof. dr hab. Adam Stabryła (AE Kraków)
godz. 09.30 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
17 listopada 2003
mgr. Janusza Rośka pt.: „Eksport do Unii Europejskiej a zmiany w polskim przemyśle po roku 1989”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Stanisław Wydymus (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Kazimierz Starzyk (SGH)
godz. 10.30 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
3 listopada 2003
mgr Doroty Leśniak pt.: „Restrukturyzacja starych regionów przemysłowych w Unii Europejskiej”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Jacek Szlachta (SGH)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner (AE Kraków)
 • Dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel (Uniw. Gdański)
godz. 09.30 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
22 października 2003
mgr. Sławomira Wyciślaka pt.: „Koncepcja rezystencji polskich przedsiębiorstw w warunkach działania na rynku międzynarodowym”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Janusz Teczke (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Rafał Krupski (AE Wrocław)
 • Prof. dr hab. Adam Nalepka (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Bogdan Nogalski (Uniw. Gdański)
godz. 15.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
6 października 2003
mgr. Krzysztofa Jakóbika pt.: „Modelowanie wydatków związanych z leczeniem nowotworów piersi u kobiet w Polsce”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Andrzej Sokołowski (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Jadwiga Suchecka (Uniw. Łódzki)
 • Prof. dr hab. Janusz Pawlęga (Uniw. Jagielloński)
 • Prof. dr hab. Tadeusz Grabiński (AE Kraków)
godz. 10.30 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
29 września 2003
mgr inż. Dagmary Zuzek-Dominik pt.: „Ewolucja rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2001”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Jan Siekierski (AR Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Stanisław Urban (AE Wrocław)
 • Dr hab. Kazimierz Zieliński (AE Kraków)
 • Prof. dr hab. Janusz Żmija (AR Kraków)
godz. 10.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
26 września 2003
mgr. Janusza Żarnowskiego pt.: „Anomalie stóp zwrotu z akcji na przykładzie GPW w Warszawie”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Jan Czekaj (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof dr hab. Krzysztof Jajuga (AE Wrocław)
 • Prof. dr hab. Andrzej Sopoćko (Uniw. Warszawski)
 • Prof. AE dr hab. Ryszard Szewczyk (AE Kraków)
godz. 12.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
23 września 2003
mgr. Jacka Barburskiego pt.: „Porównanie tradycyjnych i ekonometrycznych metod oceny efektywności ekonomicznej banków i ich oddziałów”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Jacek Osiewalski (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Danuta Strahl (AE Wrocław)
 • Prof. dr hab. Maria Sierpińska (AE Kraków)
godz. 11.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie
22 września 2003
mgr. Marka Ćwiklickiego pt.: „Próba zastosowania systemów workflow w administracji samorządowej”
Promotor:
 • Prof. AE dr hab. Janusz Czekaj (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Zdzisław Jasiński (AE Wrocław)
 • Prof. AE dr hab. inż. Jacek Wołoszyn (AE Kraków)
godz. 11.00 sala Senacka Akademii Ekonomicznej w Krakowie;
mgr Ewy Szymanik pt.: „Stowarzyszenie z Unią Europejską a konkurencyjność polskiego eksportu artykułów przemysłowych”
Promotor:
 • Prof. dr hab. Stanisław Miklaszewski (AE Kraków)
Recenzenci:
 • Prof. dr hab. Antoni Marszałek (Uniw. Łódzki)
 • Prof. AE dr hab. Bogumiła Szopa (AE Kraków)
godz. 11.00 sala 317 „Ustronie”