DoktoratyZ dysertacją doktorską, streszczeniem oraz recenzjami można zapoznać się na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakładce Postępowania|Przewody|Obrony. Po obronie opisy bibliograficzne prac doktorskich można znaleźć w katalogu komputerowym oraz w Bibliotece Cyfrowej. Opisy wszystkich prac doktorskich znajdują się w bazie DOROBEK (rodzaj dokumentu: dysertacja doktorska).
Prace dostępne są w wersji elektronicznej na jednym z terminali w  Czytelni Głównej/CDE.
Prace, których autorzy wyrazili zgodę na udostępnienie pełnego tekstu są dostępne bezpośrednio z poziomu rekordu (linki z katalogu komputerowego, Biblioteki Cyfrowej, bazy Dorobek)

Dysertacje doktorskie mogą być dostępne:

  • w sieci rozległej;
  • na terenie Kampusu UEK;
  • w Czytelni Głównej / CDE.