Wyniki oceny jednostek naukowych 2017

16 października MNISW przedstawiło wyniki oceny kompleksowej jednostek naukowych.

Z ogólnej tabeli z wynikami dla 993 jednostek uczelni wyższych przedstawiamy wydziały UEK, które w zakresie danego kryterium szczegółowego uzyskały najlepszy wynik:

  • kryterium 1: osiągnięcia naukowe i twórcze - Wydział Zarządzania (w ogólnym rankingu według tego kryterium miejsce 488);
  • kryterium 2: potencjał naukowy - Wydział Zarządzania (w ogólnym rankingu według tego kryterium miejsce 175);
  • kryterium 3: praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej - Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej (w ogólnym rankingu według tego kryterium jednostki o tej samej wartości oceny zajmują miejsca 611-616);
  • kryterium 4: pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej – ex aequo Wydział Finansów i Wydział Zarządzania (w ogólnym rankingu według tego kryterium jednostki o tej samej wartości oceny zajmują miejsca 574-604);