Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych 2019

W dniu 31 lipca 2019 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało Komunikat w sprawie wykazu czasopism naukowych (29037) i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (1639). Ostateczna wersja wykazu po niewielkich korektach jest dostępna w formie pliku tekstowego oraz pliku excelowego. Wykaz zawiera liczbę punktów za publikację w tych źródłach, a także przypisane im dyscypliny naukowe. Przypomnijmy, że wstępne przypisanie dyscyplin czasopismom indeksowanym w bazach Scopus i Web of Science MNiSW ogłosiło 30 października 2018 roku.