Polskie czasopisma z listy MNiSW 2019 związane z naukami ekonomicznymi