2021-02-15 Zmiany w punktacji czasopism

Minister Edukacji i Nauki sporządził nowy wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, który ogłosił w Komunikacie z dnia 9 lutego 2021 roku. Załącznik do owego komunikatu przedstawia listę 31 433 czasopism naukowych oraz 1638 konferencji naukowych. W porównaniu z ostatnim wykazem z 2019 r. dodane zostały 1032 czasopisma. Ponadto podwyższono punktację 264 czasopism dotychczas ujętych w wykazie - wyjaśnia Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji i Nauki 12 lutego we wpisie pod tytułem: Troska o rozwój i jakość polskiej nauki – zmiany w punktacji czasopism.