Aktualności

Lista czasopism punktowanych 2015

W dniu 23 grudnia 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało informację o wykazie czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. Wykaz składa się z trzech części:

Część A - 11114 czasopism naukowych (maksymalnie 50 pkt.);

Część B - 2212 czasopism naukowych (maksymalnie 15 pkt.);

Część C - 4111 czasopism naukowych (maksymalnie 25 pkt.).

 

Jak zawsze polecamy bardzo wygodną wyszukiwarkę czasopism, w której można już wyszukiwać tytuły z nowego wykazu - podobnie jak tytuły z wykazów z lat 2012-2014.

 

Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym 2015

Nowe rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym: uwzględnienie różnic między konkretnymi dziedzinami naukowymi, nowa lista czasopism dla nauk humanistycznych i społecznych, kategoria „monografii wybitnej” i grupy wspólnej oceny