Podstawowe informacje dla czytelników

Zapis do biblioteki

GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro

WYMAGANE DOKUMENTY

Posiadający e-indeks
 • dowód tożsamości (dowód osobisty, w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
 • Elektroniczna legitymacja studencka (ELS), która po aktywacji pełni funkcję karty bibliotecznej*
Posiadający indeks papierowy
 • indeks z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki
 • dowód tożsamości (dowód osobisty, w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
 • Elektroniczna legitymacja studencka (ELS), która po aktywacji pełni funkcję karty bibliotecznej*
*Studenci nie posiadający ELS nabywają kartę biblioteczną. Koszt karty: 10 zł.
 • dowód tożsamości (dowód osobisty, w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
 • indeks (uczestnicy studiów doktoranckich)
 • pisemne poręczenie promotora (doktoranci UEK, którzy nie są uczestnikami studiów doktoranckich lub po ukończeniu studiów doktoranckich piszą pracę doktorską)
 • zaświadczenie z uczelni o uczestnictwie w studiach doktoranckich (doktoranci krakowskich wyższych szkół publicznych)
Koszt karty bibliotecznej: 10 zł
 • dowód tożsamości (dowód osobisty, w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
 • pracownicy naukowi innych krakowskich uczelni: poręczenie pracodawcy, na którym wymagany jest podpis i pieczęć dyrektora lub kierownictwa
Koszt karty bibliotecznej: pracownicy UEK: bezpłatna, pracownicy innych krakowskich uczelni: 20 zł
 • dowód tożsamości (dowód osobisty, w przypadku obcokrajowców z krajów Unii Europejskiej dowód tożsamości lub paszport, spoza Unii Europejskiej - paszport)
 • poręczenie pracodawcy, na którym wymagany jest podpis i pieczęć dyrektora lub kierownictwa (osoby zatrudnione na terenie Krakowa - nie dotyczy osób prowadzących własną działalność gospodarczą)
Koszt karty bibliotecznej: 20 zł

Wypożyczanie

1 Zaloguj się do konta czytelnika i wyszukaj interesującą cię pozycję.

2 Zwróć uwagę na lokalizację książki:

Magazyn Książka znajduje się w Magazynie

 • 3 Jeżeli książka ma status Dostępne możesz ją zamówić bezpośrednio z katalogu (musisz być zalogowany).
 • 3 Jeżeli książka ma status Zwrot: data możesz ją zarezerwować (musisz być zalogowany).

WYP Książka znajduje się w Magazynie Podręcznym Wypożyczalni wejście przez pokój 102, I piętro

Nie możesz znaleźć interesującej cię pozycji w zbiorach Biblioteki i nie ma jej w zbiorach innych bibliotek krakowskich? Skorzystaj z usługi Wypożyczenia międzybiblioteczne pokój 104, I piętro.

Jak znaleźć książkę na półce?

 • kliknij na interesującą cię pozycję w katalogu.
 • sprawdź jej lokalizację, np. Czyt. Gł., WYP, OIiD.
 • zwróć uwagę na numer UKD/KWE - numer wskazuje, na której półce należy szukać książki.

Ile książek możesz wypożyczyć?

 • 10Student UEK, Student English Track, Uczestnicy studiów podyplomowych UEK, Student UEK z orzeczeniem o niepełnosprawności*
 • 12Studenci dwóch kierunków
 • 3Studenci krakowskich uczelni publicznych
* student może:
 • być obsłużony poza kolejnością
 • wyznaczyć osobę upoważnioną na okres co najmniej 1 roku do wypożyczania książek w jego imieniu - zainteresowani (student niepełnosprawny i opiekun) zgłaszają się do Wypożyczalni Ogólnej - pokój 102, I piętro z dokumentami tożsamości oraz z indeksem z aktualnym wpisem na bieżący rok akademicki i Elektroniczną legitymacją studencką (student)
 • 12Uczestnicy studiów doktoranckich UEK, Doktoranci UEK nie będący uczestnikami studiów doktoranckich
 • 3Doktoranci krakowskich uczelni publicznych
 • 20Pracownik UEK
 • 3Pracownicy naukowi innych krakowskich uczelni
 • 3Emerytowani pracownicy UEK, Osoby zatrudnione na terenie Krakowa
 • 0Pozostali użytkownicy

Odbiór książki

GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro

KIEDY? Najwcześniej po godzinie od złożenia zamówienia - w przypadku rezerwacji książki od momentu pojawienia się na koncie informacji Dostępne do odbioru, do 7 dni.

Przedłużenie terminu zwrotu książki (prolongata)*

PROLONGATA PRZEZ KONTO CZYTELNIKA Konto musi być aktywne. Jednorazowo - książki z lokalizacją Magazyn i WYP

PROLONGATA U BIBLIOTEKARZA 2-gi i kolejny raz - książki z lokalizacją Magazyn i WYP
PROLONGATA PRZEZ KONTO CZYTELNIKA Konto musi być aktywne. Jednorazowo - tylko książki z lokalizacją WYP, Dowolna ilość razy - książki z lokalizacją Magazyn

PROLONGATA U BIBLIOTEKARZA 2-gi i kolejny raz - książki z lokalizacją WYP

*Prolongować można tylko książkę (lokalizacja Magazyn), która nie jest zarezerwowana przez innego czytelnika.

Zwrot książki

KIEDY?
 • Informacja o terminie zwrotu jest widoczna po zalogowaniu na konto czytelnika w zakładce Moje konto
 • Książkę należy zwrócić najpóźniej po 30 dniach od daty wypożyczenia (studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności - po 60 dniach; studenci krakowskich uczelni publicznych po 14 dniach)*


GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro
lub
Możesz wysłać książkę przesyłką poleconą na adres biblioteki. *opłata za przetrzymanie książki: 0,20 zł za dzień

Zgubienie lub zniszczenie książki

GDZIE ZGŁOSIĆ? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro

CO DALEJ? Odkup taką samą książkę (ten sam lub nowszy rok wydania).

Korzystanie z czasopism

GDZIE? Czytelnia Główna/CDE pokój 301, III piętro numery bieżące (z obecnego roku kalendarzowego) oraz numery archiwalne najbardziej poczytnych tytułów
archiwalne numery lokalizacja Magazyn

JAK ZAMAWIAĆ? wypełnij rewers zostaw przy stanowisku dyżurnego w Czytelni Głównej/CDE pokój 301, III piętro

ILE?
 • 10 woluminów czasopism formatu A4
 • 5 woluminów tzw. dużych formatów, czyli A3 i A2
KIEDY? 1 godzina (ostatnia realizacja o godz. 17:30), odbiór do 7 dni

Korzystanie z prac doktorskich i niepublikowanych

GDZIE? Czytelnia Główna/CDE pokój 301, III piętro

JAK ZAMAWIAĆ?
 • wyszukaj tytuł w bazie Dorobek
 • odpisz sygnaturę
 • zgłoś się do bibliotekarza

Rozliczenie z Biblioteką w celu zaliczenia roku lub zakończenia studiów

KIEDY? Po oddaniu wszystkich książek i uregulowaniu należności.

GDZIE ZGŁOSIĆ? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro

Student posiadający indeks papierowy
Pracownik Biblioteki wbija do indeksu pieczątkę kasującą.

Student posiadający e-indeks
Zaświadczenie informujące o rozliczeniu się z Biblioteką. Docelowo dane będą automatycznie przesłane pomiędzy systemami Uczelnianymi.

Przedłużenie konta czytelnika

Student posiadający indeks papierowy
KIEDY? Po odebraniu z dziekanatu indeksu z wpisem na dany rok akademicki lub po otrzymaniu zgody na przedłużenie sesji.

GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro Pracownik Biblioteki wbija do indeksu pieczątkę informującą o otwarciu konta.

Student posiadający e-indeks
KIEDY? Po odebraniu z dziekanatu Elektronicznej legitymacji studenckiej z aktualnym hologramem na lub po otrzymaniu zgody na przedłużenie sesji.

GDZIE? Wypożyczalnia Ogólna pokój 102, I piętro

Opłaty za nieterminowy zwrot książek oraz kartę biblioteczną

KIEDY? Za nieterminowy zwrot książek - po zwrocie wypożyczonych książek.

JAK / GDZIE?
 • We wpłatomacie I piętro - naprzeciwko portierni
 • Przelewem na konto uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Alior Bank nr 09 2490 0005 0000 4530 8510 4422, tytułem: opłata za nieterminowy zwrot książek, numer (SWOJEJ) karty bibliotecznej.
CO DALEJ? Prześlij dowód wpłaty pocztą elektroniczną na adres wyp@uek.krakow.pl lub zgłoś się z dowodem wpłaty do Wypożyczalni Ogólnej pokój 102, I piętro

Anulowanie opłaty za nieterminowy zwrot książek

KIEDY? Tylko w uzasadnionych przypadkach.

JAK?
 • wypełnij FORMULARZ WNIOSKU
 • wydrukuj i złóż u Dyrektora Biblioteki pokój 203, II piętro (obok Sali Wystawowej)
Zobacz także:
Polski