Czytelnia UEK online

Czytelnia UEK online umożliwia korzystanie z cyfrowych wersji wyselekcjonowanych podręczników. Mogą one być wykorzystywane w celach naukowych do prowadzenia badań własnych, w celach dydaktycznych lub do własnego użytku osobistego. Dostęp do pełnego tekstu jest możliwy po zalogowaniu (należy mieć aktywne konto biblioteczne).

Dla kogo?

Usługa Biblioteki skierowana do studentów UEK.

Przejdź do Czytelni UEK online

Lista dostępnych podręczników

 1. ABC small business'u / Włodzimierz Markowski. Łódź : Wydawnictwo Marcus, 2009
 2. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe / Dariusz Wędzki. Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe / Dariusz Wędzki. Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
 4. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek Lisiński ; [aut. Edyta Bielińska-Dusza et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
 5. Badania marketingowe : metody i techniki / Stanisław Kaczmarczyk. Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 2003
 6. Badania marketingowe : podstawy metodologiczne / Gilbert A. Churchill. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002
 7. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; [poszcz. części i rozdz. oprac. Ryszard Borowiecki et al.]. Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
 8. Europejski Trybunał Praw Człowieka : w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki / Bożena Gronowska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
 9. Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje / red. nauk. Marian Podstawka ; aut.: Mieczysław Adamowicz [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
 10. Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. Woźniak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 11. Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Teresa Bal-Woźniak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
 12. Instytucje i usługi finansowe / Filip Grzegorczyk [et al.] ; pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec. Warszawa : LexisNexis, 2010
 13. Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1 / Ireneusz Durlik. Warszawa : Placet, 2000
 14. Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / pod red. Piotra Wiatrowskiego, Pawła Dąbka ; [aut.] Paweł Dąbek [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
 15. Makroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
 16. Marketing usług / Adrian Payne ; tł. Grażyna Górska. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1996
 17. Metody organizacji i zarządzania / pod red. Janusza Czekaja ; [aut. Janusz Czekaj et al.]. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
 18. Metody organizacji i zarządzania / Zbigniew Martyniak. Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999
 19. Mikroekonomia / David Begg [oraz] Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
 20. Mikroekonomia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor ; red. nauk. przekł. Bogusław Czarny ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
 21. Nowoczesność i tożsamość : "ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności / Anthony Giddens ; przeł. Alina Szulżycka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
 22. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Agnieszka Florczak. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009
 23. Organizacje oparte na wiedzy / Bogusz Mikuła. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
 24. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004
 25. Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna ; [aut.: Jerzy Altkorn et al.]. Kraków : Instytut Marketingu, 2004
 26. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Renata Brajer-Marczak [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007
 27. Podstawy prawa dla ekonomistów / pod red. Bogusławy Gneli. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
 28. Podstawy rachunkowości finansowej / Zbigniew Messner, Józef Pfaff. Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2010
 29. Podstawy zarządzania personelem / pod red. Adama Szałkowskiego ; [aut. Adam Szałkowski et al.]. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
 30. Polityka innowacyjna / red. naukowa Tomasz Geodecki, Łukasz Mamica. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
 31. Prawo handlowe dla ekonomistów / pod red. Bogusławy Gneli ; [aut. poszczególnych rozdz. Paweł Dąbek et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
 32. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Godlewskiej ; [aut. rozdz.: Jadwiga Godlewska et al.]. Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
 33. Rachunkowość jednostek gospodarczych / red. naukowa Teresa Kiziukiewicz ; aut. Ksenia Czubakowska [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
 34. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.]. Warszawa : MAC : Difin, 2002
 35. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Świderska et al]. Warszawa : MAC : Difin, 2002
 36. Strategia zarządzania dystrybucją : praktyka logistyki biznesu / Martin Christopher ; [tł. Janina Kubka]. Warszawa : Placet, 1996
 37. Ubezpieczenia / pod red. Wandy Sułkowskiej ; [aut. Wanda Sułkowska et al.]. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
 38. Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej / red. naukowa Marcin Zawicki. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
 39. Zarządzanie : produkcja i usługi / Alan P. Muhlemann, John S. Oakland, Keith G. Lockyer ; red. nauk. przekł. Jarosław Sołtys ; [tł. Krzysztof Wojtczak, Jarosław Sołtys ; współpr. Hubert Rutkiewicz ]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
Polski