-A +A

.

Aktualności

Praca doktorska do wglądu - mgr Anna Piwowarczyk

DATA DYSKUSJI: 23 maja 2018 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Anna Piwowarczyk

Tytuł:

Kształcenie języków obcych a rozwój kompetencji komunikacji międzykulturowej studentów uczelni ekonomicznej

Promotor:

 • Prof. Jan W. Wiktor – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. UEP dr hab. Małgorzata Bartosik-Purgat – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Praca doktorska do wglądu - mgr Bjarne Lykke Sørensen

DATA DYSKUSJI: 10 maja 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Bjarne Lykke Sørensen

Tytuł:

Customer Service Factors and Customer Satisfaction in Business-to-Business Market

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Agnieszka Żbikowska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof dr hab. Tomasz Domański – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. UEK dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Praca doktorska do wglądu – mgr Gretchen E. Garniss

DATA DYSKUSJI: 11 maja 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Gretchen E. Garniss

Tytuł:

Housing for Independent Seniors in Poland

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Jacek Klich – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Stanisława Golinowska – Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. UŁ dr hab. Magdalena Załęczna – Uniwersytet Łódzki
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Hubert Guza

DATA DYSKUSJI: 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Hubert Guza

Tytuł:

Ocena zdolności uczenia się organizacji publicznej na przykładzie zarządzania polityką spójności przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczny:

 • Dr Krzysztof Jakóbik
 • Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek – Uniwersytet Jagielloński

Praca doktorska do wglądu – mgr Michał Możdżeń

DATA DYSKUSJI: 20 kwietnia 2018 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Michał Możdżeń

Tytuł:

Instytucjonalne determinanty wydatków budżetu państwa w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UŁ dr hab. Michał Mackiewicz – Uniwersytet Łódzki
 • Prof. SGH dr hab. Andrzej Rzońca – Szkoła Główna Handlowa
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie wiosennej przerwy świątecznej

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie wiosennej przerwy świątecznej

Dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate

Dostęp testowy do baz Academic Search Ultimate i Business Source Ultimate

Praca doktorska do wglądu – mgr Bartosz Boćko

DATA DYSKUSJI: 26 marca 2018 r., godz. 13:30

Autor:

mgr Bartosz Boćko

Tytuł:

Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Adam Stabryła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz

DATA DYSKUSJI: 26 marca 2018 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz

Tytuł:

Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych

Promotor:

 • Dr hab. Maria Płonka, prof UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr. hab Teresa Bednarczyk, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Praca doktorska do wglądu – mgr Bianka Godlewska-Dzioboń

DATA DYSKUSJI: 5 kwietnia 2018 r., godz. 12:00

Autor:

Mgr Bianka Godlewska-Dzioboń

Tytuł:

Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Agnieszka Brelik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Prof. UZ dr hab. inż. Piotr Kułyk – Uniwersytet Zielonogórski

Strony