-A +A

.

Aktualności

Praca doktorska do wglądu – mgr Michalina Szczepańska

DATA DYSKUSJI: 20 lutego 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Michalina Szczepańska

Tytuł:

Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa z branży mediów w Polsce

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. nadzw. dr hab. Joanna Moczydłowska – Politechnika Białostocka
 • Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Morawski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Praca doktorska do wglądu – mgr Iwona Lupa

DATA DYSKUSJI: 23 lutego 2018 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Iwona Lupa

Tytuł:

Potencjał marketingowy mediów społecznościowych

Promotor:

 • Prof. dr hab. Roman Niestrój – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Grzegorz Mazurek – Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Dr hab. Robert Wolny – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Michał Michorowski

DATA DYSKUSJI: 7 lutego 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Michał Michorowski

Tytuł:

Determinanty wydatków na energię elektryczną gospodarstw domowych w Polsce

Promotor:

 • Prof. dr hab. Bogumiła Szopa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Urszula Łangowska-Szcześniak, prof. UO – Uniwersytet Opolski
 • Dr hab. Tomasz Zalega, prof. UEK, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Iwona Kubica

DATA DYSKUSJI: 28 lutego 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Iwona Kubica

Tytuł:

Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy

Promotor:

 • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UE dr hab. Sylwia Przytuła – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Nocna Czytelnia Sesyjna od 15 stycznia do 3 marca

Nocna Czytelnia Sesyjna od 15 stycznia do 3 marca

Nowy numer Biuletynu Informacyjnego BG UEK

W 50. jubileuszowym numerze Biuletynu polecam dwa artykuły. Pierwszy z nich przedstawia platformę IBUK Libra z punktu widzenia jej użyteczności dla studentów Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem. Drugi tekst omawia najnowsze zmiany w prenumeracie wydawnictw ciągłych dla naszej Biblioteki na rok 2018. Warto także zapoznać się z recenzjami dwóch interesujących książek kupionych ostatnio do naszego księgozbioru.

Praca doktorska do wglądu – mgr Jakub Kwaśny

DATA DYSKUSJI: 10 stycznia 2018 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Jakub Kwaśny

Tytuł:

Rola władz samorządowych w ukierunkowanej terytorialnie polityce spójności na przykładzie województwa małopolskiego

Promotor:

 • Prof. dr hab. Irena Pietrzyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. UJK dr hab. Andrzej Pawlik – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Mariusz E. Sokołowicz – Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska do wglądu – mgr Kinga Szmigiel

DATA DYSKUSJI: 8 stycznia 2018 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Kinga Szmigiel

Tytuł:

Szwedzki system innowacji i możliwości jego implementacji w warunkach polskich

Promotor:

 • Prof. dr hab. Andrzej Prusek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Marzenna Weresa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Stanisław Rudolf – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie zimowej przerwy świątecznej

Godziny otwarcia Biblioteki Głównej w czasie zimowej przerwy świątecznej

Praca doktorska do wglądu – mgr Krzysztof Wąsowicz

DATA DYSKUSJI: 14 grudnia 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Krzysztof Wąsowicz

Tytuł:

Efektywność przedsiębiorstw użyteczności publicznej na przykładzie lokalnego transportu zbiorowego

Promotor:

 • Prof. dr hab. Józefa Famielec – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Alina Szewc-Rogalska, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:

Strony