-A +A

.

Regulaminy/opłaty/formularze

Regulaminy

Regulamin organizacyjny systemu biblioteczno - informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr R-0201-5/2014 z dnia 19 lutego 2014 roku w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Organizacja i zasady korzystania ze zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

 

Wykaz opłat

Formularze

Zapotrzebowanie roczne na dostawy realizowane przez Bibliotekę Główną w 2018 roku Formularz propozycji zakupu wydawnictw do Biblioteki Formularz zgłoszenia książki do Nocnej Czytelni Sesyjnej Formularz wypożyczeń międzybibliotecznych dla pracownika/studenta UEK Formularz wypożyczeń międzybibliotecznych dla bibliotek/instytucji Deklaracja dla wypożyczeń międzybibliotecznych przez biblioteki/instytucje Krakowa Formularz udzielenia zgody na udostępnienie pełnego tekstu artykułów z Zeszytów Naukowych UEK w ogólnodostępnych bazach Biblioteki Wniosek o umorzenie opłaty za nieterminowy zwrot książek Poręczenie pracodawcy Formularz poświadczenia posiadanych środków/zobowiązanie o pokryciu kosztów zamówienia

Formularze dla doktorantów

Poręczenie promotora dla osób, które po ukończeniu studiów doktoranckich piszą pracę doktorską Poręczenie promotora dla doktorantów UEK niebędących uczestnikami studiów doktoranckich Strona tytułowa rozprawy doktorskiej Opis rozprawy doktorskiej Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej