-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Michalina Szczepańska

DATA DYSKUSJI: 20 lutego 2017 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Michalina Szczepańska

Tytuł:

Zarządzanie kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa z branży mediów w Polsce

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. nadzw. dr hab. Joanna Moczydłowska – Politechnika Białostocka
  • Prof. nadzw. dr hab. Mieczysław Morawski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie