-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Michał Możdżeń

DATA DYSKUSJI: 20 kwietnia 2018 r., godz. 12:00

Autor:

mgr Michał Możdżeń

Tytuł:

Instytucjonalne determinanty wydatków budżetu państwa w Polsce

Promotor:

  • Prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. UŁ dr hab. Michał Mackiewicz – Uniwersytet Łódzki
  • Prof. SGH dr hab. Andrzej Rzońca – Szkoła Główna Handlowa
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie