-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Michał Michorowski

DATA DYSKUSJI: 7 lutego 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Michał Michorowski

Tytuł:

Determinanty wydatków na energię elektryczną gospodarstw domowych w Polsce

Promotor:

  • Prof. dr hab. Bogumiła Szopa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. Urszula Łangowska-Szcześniak, prof. UO – Uniwersytet Opolski
  • Dr hab. Tomasz Zalega, prof. UEK, prof. UW – Uniwersytet Warszawski
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie