-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Marcin Piątkowski

DATA DYSKUSJI: 20 marca 2018 r., godz. 14:00

Autor:

mgr Marcin Piątkowski

Tytuł:

Programy operacyjne jako instrument wsparcia inwestycji w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie województwa małopolskiego w latach 2007-2013

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. Piotr Bórawski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Prof. UJK dr hab. inż Jarosław Karpacz – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie