-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Iwona Lupa

DATA DYSKUSJI: 23 lutego 2018 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Iwona Lupa

Tytuł:

Potencjał marketingowy mediów społecznościowych

Promotor:

  • Prof. dr hab. Roman Niestrój – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. Grzegorz Mazurek – Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
  • Dr hab. Robert Wolny – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie