-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Iwona Kubica

DATA DYSKUSJI: 28 lutego 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Iwona Kubica

Tytuł:

Uwarunkowania i efektywność adaptacji pracowniczej w międzynarodowym środowisku pracy

Promotor:

  • Prof. dr hab. Aleksy Pocztowski – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. UE dr hab. Sylwia Przytuła – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Pawilonie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie