-A +A

.

Doktoraty

Na dwa tygodnie przed obronądysertacjami doktorskimi można zapoznać się w Czytelni Głównej, (pok. 301, III p.). Po obronie opisy bibliograficzne prac doktorskich można znaleźć w katalogu komputerowym lub ABC-Kraków, gdzie dostępne są także spis treści oraz wstęp/autoreferat danej pracy. Opisy wszystkich prac doktorskich (drukowanych - sygnatura /Dr i elektronicznych - sygnatura eDr-) znajdują się w bazie DOROBEK (rodzaj dokumentu: dysertacja doktorska).
Do 2005 roku każda obroniona dysertacja dołączała do kolekcji prac doktorskich w Czytelni Głównej.
Od 2006 roku prace dostępne są w wersji elektronicznej na jednym z terminali w tej Czytelni.
Prace, których autorzy wyrazili zgodę na udostępnienie pełnego tekstu są dostępne bezpośrednio z poziomu rekordu (linki z katalogu komputerowego, bazy Dorobek oraz ABC-Kraków).

Dysertacje doktorskie mogą być dostępne:

 • w sieci rozległej;
 • na terenie Kampusu UEK;
 • w Czytelni Głównej (wersja drukowana lub elektroniczna).

Publiczne dyskusje nad dysertacjami doktorskimi w 2017 roku:

Praca doktorska do wglądu – mgr Krzysztof Nowak

DATA DYSKUSJI: 12 lipca 2018 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Krzysztof Nowak

Tytuł:

Relatywne znaczenie szoków popytowych i podażowych na rynku powierzchni biurowej w głównych miastach Polski w latach 2000-2015

Promotor:

 • Prof. dr hab. Stanisław Belniak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczy:

 • Dr Michał Głuszak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. inż Agnieszka Leśniak – Politechnika Krakowska
 • Dr hab. Iwona Foryś, Prof. US – Uniwersytet Szczeciński
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Marcin Rychwalski

DATA DYSKUSJI: 5 lipca 2018 r., godz. 10:30

Autor:

mgr Marcin Rychwalski

Tytuł:

Analiza cyklu życia w środowiskowej ocenie jakości wyrobów

Promotor:

 • Prof. dr hab. Wacław Adamczyk – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. inż. Jerzy Żuchowski – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
 • Dr hab. inż. Radosław Wolniak, prof. Pol. Śl. – Politechnika Śląska
Miejsce dyskusji:
Sala Senacka w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr inż. Patryk Dunal

DATA DYSKUSJI: 27 czerwca 2018 r., godz. 13:00

Autor:

mgr inż. Patryk Dunal

Tytuł:

Pomiar efektywności zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym

Promotor:

 • Dr hab. Mariusz Andrzejewski, prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Józef Pfaff, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Marek Chrzanowski, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Miejsce dyskusji:
Sala Seminaryjna Katedry Rachunkowości Finansowej (pok. 514) w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Agnieszka Witoń

DATA DYSKUSJI: 14 czerwca 2018 r.

Autor:

mgr Agnieszka Witoń

Tytuł:

Poziom życia a wzrost gospodarczy w Afryce Subsaharyjskiej w dobie globalizacji

Promotor:

 • dr hab. Robert Włodarczyk, Prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

 • Prof. dr hab. Alojzy Nowak – Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Dominik Kopiński – Uniwersytet Wrocławski
Miejsce dyskusji:
Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Praca doktorska do wglądu – mgr Grażyna Wójcik

DATA DYSKUSJI: 11 czerwca 2018 r., godz. 11:00

Autor:

mgr Grażyna Wójcik

Tytuł:

Efektywność ekonomiczna rolnictwa ekologicznego w Polsce. Analiza statystyczna

Promotor:

 • Dr hab. Marcin Salamaga, Prof. UEK – Uniwersytet Ekonomiczna w Krakowie

Recenzenci:

 • Dr hab. Grzegorz Kończak, Prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr hab. Jacek Strojny – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Budynku G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Strony