-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Hubert Guza

DATA DYSKUSJI: 24 kwietnia 2018 r., godz. 10:00

Autor:

mgr Hubert Guza

Tytuł:

Ocena zdolności uczenia się organizacji publicznej na przykładzie zarządzania polityką spójności przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Promotor:

 • Prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Promotor pomocniczny:

 • Dr Krzysztof Jakóbik
 • Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek – Uniwersytet Jagielloński
  • Prof. dr hab. Jacek Szlachta – Szkoła Główna Handlowa
  Miejsce dyskusji:
  Sala Muzeum w Budynku Głównym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie