-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Bianka Godlewska-Dzioboń

DATA DYSKUSJI: 5 kwietnia 2018 r., godz. 12:00

Autor:

Mgr Bianka Godlewska-Dzioboń

Tytuł:

Tendencje zmian sektorowej struktury zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej

Promotor:

  • Prof. UEK dr hab. Krzysztof Firlej – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr hab. Agnieszka Brelik – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • Prof. UZ dr hab. inż. Piotr Kułyk – Uniwersytet Zielonogórski
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Pawilionie G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie