-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Bartosz Boćko

DATA DYSKUSJI: 26 marca 2018 r., godz. 13:30

Autor:

mgr Bartosz Boćko

Tytuł:

Sprawność systemów zarządzania wiedzą w aliansach innowacyjnych

Promotor:

  • Prof. dr hab. Adam Stabryła – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Kazimierz Perechuda – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  • Prof. UEK dr hab. Małgorzata Tyrańska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Miejsce dyskusji:
Sala G13 w Budynku G Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie