-A +A

.

Praca doktorska do wglądu – mgr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz

DATA DYSKUSJI: 26 marca 2018 r., godz. 13:00

Autor:

mgr Agnieszka Witwicka-Szczepankiewicz

Tytuł:

Otwarte ubezpieczenia grupowe jako innowacyjna forma ubezpieczeń osobowych

Promotor:

  • Dr hab. Maria Płonka, prof UEK – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Recenzenci:

  • Dr. hab Teresa Bednarczyk, prof. UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Miejsce dyskusji:
Sala Seminaryjna Katedry Rachunkowości Finansowej pok. 514 w Pawilonie Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie