-A +A

.

Drukowanie, kserowanie, skanowanie

We wszystkich czytelniach (Głównej, Czasopism, Oddziału Informacji Naukowej) oraz Oddziale Wypożyczeń Miejscowych istnieje możliwość skanowania. W Czytelni Głównej oraz Oddziale Wypożyczeń Miejscowych dostępna jest usługa kserowania w samoobsługowych automatach wrzutowych na monety. Można również zlecić wykonanie odbitek kserograficznych. W tym celu należy wypełnić zamówienie (druk dostępny w każdej czytelni) i - wraz z książką/czasopismem - przekazać je dyżurnemu bibliotekarzowi. Odbiór odbitek w Pracowni Reprograficznej, lokalizacja pok. 326, III piętro

 

 

Cennik

Drukowanie 0,20 zł / strona A4
Kserowanie 0,20 zł / strona A4 (karta)
0,25 zł / strona A4 (Prac. Rep.)
0,50 / strona A3 (Prac. Rep.)
Skanowanie bezpłatne

Lokalizacja drukarek, kserografów
i skanerów

Piętro 1

Piętro 3

Pracownia Reprograficzna

 

Jak płacić?

Drukowanie gotówką w Pracowni Reprograficznej, lokalizacja pok. 326, III piętro
Kserowanie samoobsługowy automat wrzutowy na monety - wrzuć monetę o odpowiednim nominale
Za odbitki zlecone - gotówką w Pracowni Reprograficznej, lokalizacja pok. 326, III piętro