Study Area

Session Reading Room enables the use of digital versions of books. Due to the protection of copyright, the number of simultaneous entries to a given title may not exceed the number of its copies available in the Library.

For whom?

Virtual Reading Room in the Study Area is a service aimed at CUE students.

Go to the Session Reading Room

Currently the list of digitized books contains the following items:

 1. ABC small business'u / Włodzimierz Markowski. Łódź : Wydawnictwo Marcus, 2009
 2. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 1, Sprawozdanie finansowe / Dariusz Wędzki. Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. T. 2, Wskaźniki finansowe / Dariusz Wędzki. Kraków : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2009
 4. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu instytucji : aspekty teoretyczno-metodologiczne i praktyczne / red. nauk. Marek Lisiński ; [aut. Edyta Bielińska-Dusza et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2011
 5. Badania marketingowe : metody i techniki / Stanisław Kaczmarczyk. Warszawa : Państwowe Wydaw. Ekonomiczne, 2003
 6. Badania marketingowe : podstawy metodologiczne / Gilbert A. Churchill. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002
 7. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa przemysłowego : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Borowieckiego ; [poszcz. części i rozdz. oprac. Ryszard Borowiecki et al.]. Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990
 8. Europejski Trybunał Praw Człowieka : w poszukiwaniu efektywnej ochrony praw jednostki / Bożena Gronowska. Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2011
 9. Finanse : instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje / red. nauk. Marian Podstawka ; aut.: Mieczysław Adamowicz [et al.]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
 10. Gospodarka Polski 1990-2011 : transformacja, modernizacja, droga do spójności społeczno-ekonomicznej. T. 1, Transformacja / Michał G. Woźniak. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012
 11. Innowacyjność w ujęciu podmiotowym : uwarunkowania instytucjonalne / Teresa Bal-Woźniak. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
 12. Instytucje i usługi finansowe / Filip Grzegorczyk [et al.] ; pod red. Filipa Grzegorczyka, Moniki Szaraniec. Warszawa : LexisNexis, 2010
 13. Inżynieria zarządzania : strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Cz. 1 / Ireneusz Durlik. Warszawa : Placet, 2000
 14. Kazusy z prawa gospodarczego dla ekonomistów / pod red. Piotra Wiatrowskiego, Pawła Dąbka ; [aut.] Paweł Dąbek [et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2010
 15. Makroekonomia / David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. przekł. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
 16. Marketing usług / Adrian Payne ; tł. Grażyna Górska. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 1996
 17. Metody organizacji i zarządzania / pod red. Janusza Czekaja ; [aut. Janusz Czekaj et al.]. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
 18. Metody organizacji i zarządzania / Zbigniew Martyniak. Kraków : Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 1999
 19. Mikroekonomia / David Begg [oraz] Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch ; red. nauk. Ryszard Rapacki ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
 20. Mikroekonomia / N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor ; red. nauk. przekł. Bogusław Czarny ; tł. Bogusław Czarny [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
 21. Nowoczesność i tożsamość : "ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności / Anthony Giddens ; przeł. Alina Szulżycka. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
 22. Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Agnieszka Florczak. Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009
 23. Organizacje oparte na wiedzy / Bogusz Mikuła. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
 24. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa / Jan Duraj. Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, 2004
 25. Podstawy marketingu : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Altkorna ; [aut.: Jerzy Altkorn et al.]. Kraków : Instytut Marketingu, 2004
 26. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie / pod red. Jana Lichtarskiego ; aut. oprac. Renata Brajer-Marczak [et al.]. Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 2007
 27. Podstawy prawa dla ekonomistów / pod red. Bogusławy Gneli. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
 28. Podstawy rachunkowości finansowej / Zbigniew Messner, Józef Pfaff. Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce - Zarząd Główny, 2010
 29. Podstawy zarządzania personelem / pod red. Adama Szałkowskiego ; [aut. Adam Szałkowski et al.]. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2006
 30. Polityka innowacyjna / red. naukowa Tomasz Geodecki, Łukasz Mamica. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
 31. Prawo handlowe dla ekonomistów / pod red. Bogusławy Gneli ; [aut. poszczególnych rozdz. Paweł Dąbek et al.]. Warszawa : Oficyna a Wolters Kluwer business, 2011
 32. Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Godlewskiej ; [aut. rozdz.: Jadwiga Godlewska et al.]. Warszawa : Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Zarząd Główny. Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, 2011
 33. Rachunkowość jednostek gospodarczych / red. naukowa Teresa Kiziukiewicz ; aut. Ksenia Czubakowska [et al.]. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012
 34. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Krystyna Świderska et al.]. Warszawa : MAC : Difin, 2002
 35. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Gertrudy Krystyny Świderskiej ; [aut. Gertruda Świderska et al]. Warszawa : MAC : Difin, 2002
 36. Strategia zarządzania dystrybucją : praktyka logistyki biznesu / Martin Christopher ; [tł. Janina Kubka]. Warszawa : Placet, 1996
 37. Ubezpieczenia / pod red. Wandy Sułkowskiej ; [aut. Wanda Sułkowska et al.]. Kraków : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2007
 38. Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej / red. naukowa Marcin Zawicki. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2014
 39. Zarządzanie : produkcja i usługi / Alan P. Muhlemann, John S. Oakland, Keith G. Lockyer ; red. nauk. przekł. Jarosław Sołtys ; [tł. Krzysztof Wojtczak, Jarosław Sołtys ; współpr. Hubert Rutkiewicz ]. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
English