Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(46)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(46)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Paul Anthony Samuelson (1915 – 2009)

Paul A. Samuelson – ekonomista, absolwent Uniwersytetu Chicagowskiego i Uniwersytetu Harvarda. Od 1940 roku był związany z Instytutem Technologii w Massachusetts początkowo jako pomocniczy profesor ekonomii, 0d 1944 r. jako profesor nadzwyczajny, a od 1947 r. zwyczajny. Jako pierwszy w historii Amerykanin otrzymał w 1970 roku nagrodę im. Alfreda Nobla za ogromny wkład w rozwój powszechnej myśli ekonomicznej, a zwłaszcza – naukową analizę teorii ekonomicznych.

Urodził się 15 maja 1915 roku. Jego rodzice byli żydowskimi imigrantami pochodzącymi z Polski. Pole zainteresowań profesora Samuelsona było bardzo szerokie.Zajmował się teorią wzrostu, teorią konsumpcji i indeksów do mierzenia popytu i konsumpcji, teorią państwa dobrobytu, teorią równowagi ogólnej gospodarki, teorią finansów publicznych, wreszcie teorią kapitału i handlu międzynarodowego. Był i jest sztandarową postacią ekonomii matematycznej, a w tym ekonometrii, wszak to właśnie za matematyczne ujednolicenie podejścia do teorii statyki i dynamiki otrzymał nagrodę im. Alfreda Nobla.

Oprócz pracy naukowej aktywnie uczestniczył w życiu politycznym. Był jednym z najbliższych doradców prezydentów Johna Kennedy’ego i Lindona Johnsona, a także jako konsultant wielu instytucji gospodarczych i politycznych oraz organizacji non-profit.
Najsłynniejszymi pracami Samuelsona są "Interaction Between the Multiplier Analysis and the Principle of Acceleration" (artykuł w "Review of Economics and Statistics" z 1939), "Foundations of Economic Analysis" (Cambridge 1947), " Economics: An Introductory Analysis " (New York 1948) oraz napisana razem z Robertem Dorfmanem i Robertem Solowem, noblistą z 1987 г., "Linear Programming and Economic Analysis" (New York 1958). Ponadto, wśród kilkuset publikacji, na uwagę zasługują takie jak chociażby: Reading in Economics (New York, 1952); Stability and Growth in the American Economy (Stockholm 1962); International Economic Relations, Proceedings of the Third Congress of the International Economic Association (London 1969).

Ogromnym rozgłosem cieszyła się przez dziesięciolecia i cieszy się nadal publikacja "Economics". Książka była w zasadzie zapisem jego wykładów. Dotychczas doczekała się już dziewiętnastu reedycji aktualizowanych w kontekście zmian zachodzących nieustannie w sytuacji gospodarczej (od 1985 we współautorstwie z Williamem Nordhausem). Została przetłumaczona na 41 języków, w tym polski i sprzedała się w 4 milionach egzemplarzy. Jest uważana za jeden z najpopularniejszych podręczników amerykańskich do ekonomii i otrzymał wiele pozytywnych recenzji. Profesor zapytany w 1997 roku przez dziennikarza „New York Timesa”, dlaczego przy każdej edycji sprawdza wszystkie swoje teorie od nowa i weryfikuje powszechne już prawdy ekonomiczne, odpowiedział: „Ekonomia to moje dziecko. Nigdy nie przestanę jej doglądać”.
W języku polskim ukazało się również pierwsze dzieło profesora „Zasady analizy ekonomicznej” ("Foundations of Economic Analysis") - będące uzupełnieniem jego rozprawy doktorskiej - cieszące się równie dobrą sławą. Mottem dzieła Samuelson ustanowił krótkie zdanie wybitnego fizyka J.W. Gibbsa – „Matematyka – to język”. I zdanie to odzwierciedla doskonale stosunek Samuelsona do zastosowania matematyki w ekonomii.

Lucyna Janas

© 2009 Biblioteka Główna UEK