Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(46)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(46)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

VII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich „Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu”

W dniu 20 listopada 2015 roku w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej we Wrocławiu odbyła się VII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich „Niematerialne zasoby bibliotek oraz udział bibliotekarzy w ich tworzeniu”, w której uczestniczyło blisko 100 osób z bibliotek wielu miast Polski.

Zebranych gości przywitała mgr Ewa Grabarska, prezes KBW, z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu a następnie oficjalnego otwarcia dokonała prof. dr hab. Maria Pidłypczak-Majerowicz, przewodnicząca Komitetu Programowego sprawująca opiekę merytoryczną nad Korporacją, życząc zebranym owocnych obrad.

Na Konferencji wystąpiło 13 prelegentów z różnych bibliotek. Założeniem organizatorów było pokazanie, w jaki sposób na obraz biblioteki wpływają bibliotekarze, ich umiejętności, wiedza, kultura osobista, etyka, organizacja pracy oraz cała kultura organizacyjna jednostki. Jako pierwszy głos zabrał Marcin Karwowski z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przedstawiając temat Niematerialne zasoby bibliotek badane metodą „secret client”. Metoda polegająca na aranżowaniu sytuacji, w której badacz występuje w roli potencjalnego klienta wzbudziła duże zainteresowanie. Następnie wystąpiła Maria Bosacka z Biblioteki Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego z referatem Rola wybranych zasobów niematerialnych w realizowaniu strategii rozwoju biblioteki na przykładzie Biblioteki Instytutu Pedagogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bibliotekę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentował Kazimierz Adamczyk, który omówił rolę bibliotekarzy jako twórców niematerialnych zasobów a Urszula Franas-Mirowska z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Filia w Piotrkowie Trybunalskim), zainteresowała słuchaczy tematem: Profil osobowościowy współczesnego bibliotekarza w aspekcie budowania zasobów niematerialnych biblioteki.

Maria Stachnik i Renata M. Zając z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie referowały temat Rola biblioteki akademickiej w indywidualnej strategii upowszechniania badań - bibliografia pracowników, biblioteka cyfrowa.

Na konferencji znalazło się jeszcze wiele ciekawych wystąpień, z którymi będzie można zapoznać się po przygotowaniu materiałów pokonferencyjnych.

Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie reprezentowały: Danuta Domalewska i Urszula Cieraszewska z referatem Znaczenie międzyinstytucjonalnej współpracy bibliotek akademickich w tworzeniu i rozwijaniu niematerialnych zasobów (na przykładzie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie) przedstawiając formy współpracy, w których Biblioteka uczestniczy oraz te, których jest pomysłodawcą i organizatorem.

Dzięki wystąpieniom prelegentów, uczestnicy mieli okazję poznać jak postrzegają zasoby niematerialne przedstawiciele wielu instytucji, jaką rolę w ich kształtowaniu i pomnażaniu odgrywają sami bibliotekarze. Pani profesor Maria Pidłypczak-Majerowicz serdecznie zachęcała do aktywności zawodowej, do pisania artykułów i referatów, podkreśliła, że w tej grupie zawodowej istnieje na to duży potencjał.

Kolejna już VII Konferencja Korporacji Bibliotekarzy Wrocławskich upłynęła w dobrej, życzliwej atmosferze, a bibliotekarze różnych typów bibliotek mieli okazję i możliwość do podzielenia się doświadczeniami i do wymiany uwag i poglądów. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby to spotkanie, należy dodać - bezpłatne, osiągnęło zamierzony cel.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK