Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(46)/2015
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(46)/2015
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

EMIS INTELLIGENCE dla Towaroznawców

Serwis informacyjny Emerging Markets Information Service (EMIS) umożliwia dostęp do szerokiego wachlarza ekonomicznych wiadomości biznesowych i branżowych, treści zastrzeżonych, raportów, danych i statystyk oraz aktualności uzyskiwanych z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych. Za pośrednictwem EMIS można dotrzeć do ok. 10 tys. publikacji dotyczących rynków rozwijających się, obejmujących swym zasięgiem ponad 120 rynków, włączając w to Polskę. Baza umożliwia korzystanie z pełnych tekstów artykułów prasowych, agencyjnych, sprawozdań finansowych spółek publicznych i niepublicznych oraz raportów branżowych. Korzystać z niej można także wyszukując notowania giełdowe, statystyki i dane makroekonomiczne. Oferowany dostęp dotyczy zarówno informacji aktualnych jak i archiwalnych z ostatnich 10 lat (dla Polski od 1996 r.). Baza EMIS dostępna na terenie Kampusu i w Bibliotece Wydziału Towaroznawstwa UEK, poza Kampusem, decyzją wydawcy, dostępna tylko dla doktorantów i pracowników UEK.

Towaroznawcom przede wszystkim, polecamy w serwisie EMIS INTELLIGENCE ANALIZY BRANŻOWE, a w nich informacje, artykuły, raporty, opracowania i dane statystyczne dotyczące poszczególnych gałęzi przemysłu (rys. 1). Poniżej omówiona zostanie więc część możliwości serwisu EMIS dotycząca modułu SEKTOR ANALIZA.

Rys. 1 EMIS – Analiza sektorów (podświetlona zakładka)

Zaczynając przeglądanie bazy warto skorzystać z zakładki MÓJ EMIS. Funkcja MÓJ EMIS pozwala spersonalizować przeszukiwane dane (rys. 2) ułatwiając tym samym szybki dostęp do informacji interesujących czytelnika (rys. 3). Warunkiem ustawienia indywidualnych preferencji jest utworzenie własnego konta. (rys.4).

Rys. 2 Personalizacja powiadomień w zakładce MÓJ EMIS

Rys. 3 Spersonalizowany ekran MÓJ EMIS

Rys. 4 Logowanie na profilu EMIS

Zapamiętując w bazie indywidualne preferencje, czytelnik może jednocześnie spersonalizować powiadomienia email, w których określa interesującą go tematykę wg. nazw spółki, branży, publikacji, słów kluczowych, zagadnień czy informacji. Na przykład, w pokazanym alercie zaznaczono informacje sektorowe dotyczące produkcji farmaceutyków i produkcji żywności oraz konkretne publikacje z zakresu tej tematyki(rys. 6).

Rys. 5 Alert email

Rys. 6 Powiadomienia email

Studenci Towaroznawstwa oraz Zarządzania i Produkcji znajdą w bazie EMIS szereg wiadomości dotyczących poszczególnych gałęzi przemysłu. Moduł SEKTOR ANALIZA – jest podzielony na sektory i branże, w których umieszczone są dane statystyczne, raporty firm analitycznych i brokerskich oraz profile firm działających w konkretnej branży. Użytkownik uzyskuje za pośrednictwem EMIS dostęp do najnowszych danych i literatury analitycznej (rys.7).

Rys. 7 Moduł SEKTOR ANALIZA/ AKTUALNOŚCI/RAPORTY/DANE/PUBLIKACJE

Rys. 8 Zakładka Produkcja

Rys. 9 Zakładka Produkcja/Produkcja cukru i wyrobów cukierniczych.

SEKTOR ANALIZA oferuje dostęp do informacji o ponad 100 sektorach, a w ich obrębie szczegółową analizę branż, na przykład: Produkcja cukru i wyrobów cukierniczych, Produkcja mydła, kosmetyków i detergentów, środków myjących i czyszczących, Handel detaliczny żywnością i napojami (rys. 8, 9, 10).

Rys. 10 Zakładka Handel detaliczny żywnością i napojami.

W obrębie ANALIZY BRANŻY użytkownik przegląda zawartość modułu wg. najnowszych wiadomości, aktualnych raportów, informacji o sektorze oraz aktualności i raportów trendowych. Zakładka PRZEGLĄD stanowi funkcję informacyjną dającą użytkownikowi możliwość szybkiego przeglądu aktualnych informacji i jednocześnie odsyłając do ich zawartości. Pozostałe zakładki: WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE, SPÓŁKI, RAPORTY, AKTUALNOŚCI zawierają szczegółowe informacje tematyczne (rys. 11).

Rys. 11 Zakładka SPÓŁKI: Produkcja cukru i wyrobów cukierniczych.

Rys. 12 Zakładka RAPORTY: produkcja mydła, kosmetyków i detergentów, środków myjących i czyszczących.

W sekcji RAPORTY BRANŻY, dzięki funkcji szybki podgląd, użytkownik ma możliwość zobaczenia pierwszej strony opracowań, natomiast wchodząc na funkcję PDF ściąga pełną wersję rapotu do swojego komputera (rys. 11). do konkretnych tytułów publikacji, może przeglądać także wydania archiwalne (rys. 13, 14, 16).

Rys. 13 Raporty IERiGŻ – Popyt na żywność/ Szybki podgląd

Rys. 14 Raporty Chemia i Biznes/ Szybki podgląd

Wykaz wszystkich tytułów publikacji i innych źródeł (np. portali tematycznych) znajduje się na stronie ŹRÓDŁA (rys. 15). Publikacje można przeglądać wg. miejsca wydania, źródła, rodzaju zawartości, języka (rys. 16, 17).

Studentów Wydziału Towaroznawstwa zainteresują tu przede wszystkim opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, raporty i opracowania tematyczne Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wydawnictwa GRUPY PTWP: Dlahandlu, Portal Spożywczy.pl, Miesięcznik Gospodarczy Nowy Przemysł, Magazyn Rynek Zdrowia, Serwis informacyjny Rynekzdrowia.pl, Portal gospodarczy Wnp.pl; wydawnictwa EPS MEDIA: Chemia i biznes – raporty, wiadomości, Chemia i biznes. Rynek kosmetyczny i chemii gospodarczej; wydawnictwo ABRYS Sp. z oo.: Recykling oraz liczne magazyny branżowe: m. in. Biznes Meble, Branża dziecięca, Chemia i biznes, Czysta energia, Izolacje, Logistyka, Magazyn Forbes, Media i Marketing Polska, Newsweek, Nowe Życie Gospodarcze, Poradnik handlowca, Przegląd komunalny, Reporter chemiczny, Wiadomości Handlowe, Wprost.

Rys. 15 Źródła EMIS

Rys. 16 Źródła: kryteria wyszukiwawcze: żywność.

Rys. 17 Źródła: rodzaj publikacji: magazyny

Rys. 18 Archiwum – Wiadomości Handlowe. Raporty.

Rys. 19 Archiwum GRUPY PTWP – Portalspożywczy.pl;

Serwis informacyjny EMIS umożliwia studentom Towaroznawstwa oraz Zarządzania i Produkcji dostęp do istotnych, w budowaniu bibliografii pracy dyplomowej, opracowań, raportów, badań, wiadomości branżowych m. in. z zakresu produkcji żywności, chemii, kosmetyków, paliw, recyklingu, ekologii, metali, tworzyw sztucznych, włókiennictwa, skór. Co ważne, do tej szerokiej palety publikacji pełnotekstowych można dotrzeć w sposób prosty i czytelny, zapewniając sobie na bieżąco alert najnowszych publikacji.

Anna Masłowska

© 2009 Biblioteka Główna UEK