Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(44)/2014
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(44)/2014
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Biblioteka w czasie - czas w bibliotece

W dniach 25-26 września 2014 roku w Lublinie odbywała się ogólnopolska konferencja naukowa, zorganizowana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS prof. dr hab. Stanisława Michałowskiego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. Następnie przybyłych gości przywitał dr Bogusław Kasperek, Dyrektor Biblioteki UMCS, a wprowadzenia do tematyki konferencji dokonała prof. dr hab. Maria Juda, Dyrektor Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął cykl wykładów poświęconych zagadnieniom biblioteki w perspektywie kulturowej. Przybyli goście poznali m. in. historię pierwszych bibliotek królewskich oraz rozwój bibliotek emigracyjnych. Prof. dr hab. Anna Kamler z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego przedstawiła referat "Polskie biblioteki królewskie", następnie dr Iwona Pugacewicz mówiła o "Bibliotece emigracyjnej na Batignolles".

We wspólnej przedpołudniowej sesji uczestnicy wysłuchali jeszcze wystąpienia dr hab. Zdzisława Gębołysia "Biblioteka Miejska Essen w czasie (od Paula Ladewiga do Klausa Petera Böttgera)", prof. dr hab. Ryszarda Nowickiego "Zbiory zabezpieczone w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II", a także Gabrieli Meinardi, która zaprezentowała temat "Biblioteka na miarę człowieka: świat wizji i rzeczywistości: Borges, Eco, Dominguez, Debroux".

Dr Beata Przewoźnik reprezentująca Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego przedstawiła temat "Centralna Biblioteka Górska PTTK w Krakowie jako miejsce i przedmiot badań historycznych, bibliologicznych, turystycznych".

Dalsze obrady prowadzone były w czterech sesjach tematycznych:

  1. Biblioteka akademicka w uczelni
  2. Biblioteka w perspektywie czasowej
  3. Biblioteka obszarem pamięci
  4. Czas w bibliotece

Ciekawe, z punktu widzenia organizacji i potrzeb bibliotek akademickich, były wystąpienia Krystyny Jazdon i Aleksandry Szulc z Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu "Biblioteka częścią planetarnego układu uczelni czy pozostająca poza orbitą przestrzeni akademickiej, na przykładzie działań Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu”, a także referat Haliny Brzezińskiej-Stec z Biblioteki Uniwersyteckiej im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku "Czy Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia jest «miejscem trzecim» w społeczności akademickiej i lokalnej?".

Bibliotekę Główną UEK na konferencji reprezentowali Danuta Domalewska i Aureliusz Potempa. Wystąpienie przedstawicieli Biblioteki Głównej UEK „ Hybrydowy model funkcjonowania biblioteki wyższej uczelni ekonomicznej. (Na przykładzie Biblioteki Głównej UEK)”, zostało wygłoszone w pierwszej sesji tematycznej spotkania.

Po zakończeniu pierwszego dnia obrad organizatorzy zaprosili uczestników do zwiedzenia Muzeum Zamoyskich w Kozłówce i na uroczystą kolację.

Dzięki referatom przedstawionym przez prelegentów w poszczególnych sesjach tematycznych, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z organizacją i funkcjonowaniem współczesnych bibliotek, usłyszeli o przestrzeni wirtualnej wyznaczającej jakość działania bibliotek, dowiedzieli się, jak biblioteki wpisują się w rolę „miejsca trzeciego”, poznali możliwości współpracy bibliotek narodowych krajów Unii Europejskiej. Ważnym, poruszonym zagadnieniem, był temat statusu bibliotekarza w zmieniającej się przestrzeni informacyjnej. Na zakończenie konferencji zebrani uczestnicy mogli wymienić poglądy i podzielić się doświadczeniami.

Podsumowanie obrad stanowiło wystąpienie wicedyrektor Biblioteki Głównej UMCS - Stanisławy Wojnarowicz „Biblioteki nie są zbiorami martwej materii – żyją, oddychają i wędrują przez czas”.

Organizatorzy zapewnili, że prezentowane wystąpienia znajdą się w przygotowywanej publikacji pokonferencyjnej.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK