Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(40)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(40)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

„Prawo autorskie a interes publiczny”- sprawozdanie z konferencji

30 października 2012 w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie odbyła się, w ramach Tygodnia Jednolitego Rynku, Konferencja Prawo Autorskie a Interes Publiczny. Organizatorami konferencji była Komisja Europejska oraz Centrum Projekt: Polska. Obrady toczyły się w trzech sesjach. Tematem wiodącym pierwszej sesji był:” Polski interes publiczny odnośnie prawa autorskiego”. Drugą sesję poświęcono tematowi: „Jak uregulować wykorzystanie i dostęp do treści w Sieci?”, natomiast ostatnia sesja odbywająca się w klubie Bal, to: „Nie/legalna kultura: prawo autorskie a kształt kultury”.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele wielu środowisk i instytucji, w tym bibliotek, galerii, centrów i domów kultury, pracownicy naukowi oraz studenci krakowskich uczelni. W trakcie paneli poruszono wiele palących problemów istotnych zarówno z punktu widzenia instytucji upowszechniających i udostępniających dzieła chronione prawem autorskim, jak i odbiorców – użytkowników, a także prawa autorów dzieł. Gość spotkania, Róża Thun (Posłanka do Parlamentu Europejskiego), w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę Polski w kształtowaniu uregulowań prawnych w świetle odrzucenia ACTA i dużych oczekiwań w stosunku do polskiego środowiska.

W pierwszej sesji dyskusja toczyła się nad tym, jakiego prawa potrzeba, aby zapewnić rozwój polskiego społeczeństwa, gospodarki, nauki i kultury. W tej sesji ciekawe wystąpienia, poparte dużym doświadczeniem, przedstawiły panie Maria Anna Potocka (dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie) i Joanna Orlik (dyrektor Małopolskiego Instytutu Kultury). W drugiej sesji Prof. Ryszard Markiewicz (dyrektor Instytutu Praw Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego) wypowiedział się na temat: „Dozwolony użytek prywatny w polskim prawie. Potrzeba zmian?”. Podkreślił potrzebę otwartości i dostępności repozytoriów naukowych, jak również zaznaczył, że „warto byłoby, aby polska nauka nie budowała dystansów”. O reformie prawa autorskiego dla bibliotek mówił dr Krzysztof Siewicz (Centrum Cyfrowe Projekt: Polska). Trzecia sesja skupiła się na dyskusji o prawie i kulturze i ich wzajemnym stosunku. Padały pytania, czy można mówić o kulturze, która nie jest legalna? Jakiej kultury, regulowanej przez prawo autorskie, potrzebujemy? Jakiej kultury prawa autorskiego potrzebujemy?

Wszystkim uczestnikom konferencji rozdano zestaw dziesięciu pocztówek zawierających przykłady rozwiązywania praktycznych problemów dotyczących praw autorskich. Są one dostępne na stronie www.centrumcyfrowe.pl/conasuwiera.

Uczestnicy konferencji mieli również możliwość obejrzenia ciekawej wystawy ”Kolaż z Łasiczką”, której autorem jest Jiří Kolář, a także obejrzenia wnętrz Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Z Biblioteki Głównej UEK w konferencji uczestniczyli mgr Aureliusz Potempa i mgr Danuta Domalewska.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK