Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(40)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(40)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Kalendarz Krakowski Józefa Czecha

Kraków w XIX wieku, a zwłaszcza w jego drugiej połowie, zajmował wiodącą pozycję w produkcji książki polskiej. Natężenie w powstawaniu książek w tym okresie, podobnie zresztą jak w innych regionach kraju, uzależnione było od sytuacji politycznej. W chwili łagodzenia cenzury odnotowywano gwałtowny wzrost ilości drukowanych książek, a w okresie Wiosny Ludów ożywienie rozwoju czasopiśmiennictwa.

Drukarnie krakowskie w zdecydowanej większości zajmowały się produkcją literatury naukowej, na co zdecydowanie wpływała działalność Uniwersytetu Jagiellońskiego i powołanej Akademii Umiejętności. W tym okresie działały też oficyny wydawnicze z dłuższą historią zmieniające właścicieli, profil produkcji i przekazywane spadkobiercom. Tak też było z dawną drukarnią Greblowską, którą w samodzielne posiadanie w roku 1826 objął Józef Czech. Przyczynił się on do rozwoju technicznego drukarni sprowadzając z Niemiec nowoczesną prasę drukarską z nowymi czcionkami. Józef Czech prowadził szeroką działalność wydawniczo-księgarską. Powstawały u niego książki poświęcone historii Krakowa, ale zdecydowanie największą popularnością cieszyły się kalendarze krakowskie wydawane od 1832 roku, a firmowane nazwiskiem Czecha do roku 1918, mimo, że od 1850 roku, kiedy w wielkim pożarze Krakowa drukarnia doszczętnie spłonęła i nie została ponownie otwarta, kalendarz wychodził w innych tłoczniach, a w końcu w drukarni „Czasu”. W 1904 roku Kalendarz przeszedł pod redakcję Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Józef Czech niezmiernie zabiegał o stronę typograficzną Kalendarza, który stał się jednym z najchętniej czytanych i nabywanych wydawnictw w Krakowie. W Kalendarzu zamieszczano interesujące wiadomości związane z przeszłością i historią miasta i kraju, z wydarzeniami kulturalnymi i religijnymi. Wiele miejsca poświęcano gospodarce, architekturze miasta, prezentując wybrane, ciekawe architektonicznie obiekty.

W kalendarzu umieszczano również informacje poświęcone rocznicom związanym z literaturą i poezją. Szczegółowo opisano podniosłą uroczystość złożenia na Wawelu zwłok Adama Mickiewicza, po zakończeniu której uczestnicy mogli zabrać na pamiątkę liście z wieńców i girland towarzyszących Wieszczowi.

Cenne są też teksty patriotyczne, wiersze i pieśni, jak pieśni na dzień 3 Maja czy nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych.

Bardzo ciekawy jest cykl „Groby Królów Polskich w Katedrze na Wawelu” wzbogacony umieszczonym planem Grobów Królewskich.

Ważne miejsce w omawianym wydawnictwie zajmują bieżące wiadomości z życia miasta i mieszkańców a także liczne porady praktyczne.

Z czasem rozrastał się serwis informacyjny, pojawiły się liczne dane adresowe, zamieszczano składy osobowe pracowników urzędów, wolnych zawodów i wykazy właścicieli domów, pojawiały się też m.in. rozkłady jazdy. Na szczególną uwagę zasługują bardzo liczne reklamy i ogłoszenia, które być może zainteresują badaczy lub studentów, a na pewno zwrócą uwagę czytelników swoją oryginalnością.

Zdigitalizowane Kalendarze Józefa Czecha dostępne są obecnie w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej pod adresem http://mbc.malopolska.pl, oraz w formie drukowanej w Bibliotece Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej UEK.

Wykorzystana literatura:

  1. Książki, Czasopisma, biblioteki Krakowa XIX i XX wieku. Materiały z Sesj Naukowej odbytej w dniach 6-7 maja 1986 r. w czterdziestolecie WSP w Krakowie. Pod red. Ryszarda Egertowskiego. Kraków, Wydaw. Nauk. WSP, 1988.
  2. Kocójowa Maria, Krakowski świat książki doby autonomii galicyjskiej: (kształtowanie nowego modelu w latach 1867-1882). Kraków, UJ, 1990.
  3. Polski Słownik Biograficzny. T.4, Kraków, 1938, s.306-307.
  4. Sowiński Janusz, Polskie drukarstwo. Wrocław, Zakład Narod. im. Ossolińskich, 1988.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK