Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Staż zawodowy w Bibliotece Jagiellońskiej

Biblioteka Jagiellońska dzięki bogatemu zasobowi druków polskich uznawana jest za bibliotekę narodową. Obecnie pieczołowicie kompletuje i archiwizuje wszystkie druki polskie wydane w kraju i za granicą.

W miesiącu lutym 2012 r. miałam przyjemność odbyć staż zawodowy w tejże bibliotece. Swoją praktykę rozpoczęłam w Oddziale Udostępniania Zbiorów pod kierownictwem Pani Anny Biłyk-Mydlarz. Oddział ten składa się z trzech sekcji:

  1. Czytelnie – Czytelnia Główna (Lectorium); Czytelnia Czasopism Dużego Formatu (III i IV); Czytelnia Europeistyczna; Czytelnia Pracowników Nauki.
  2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna.
  3. Wypożyczalnia Miejscowa.

W związku z tym, że pracuję w Oddziale Czytelń większa część mojej praktyki przypadła na zapoznanie się z funkcjonowaniem sekcji czytelń. W każdej z Czytelń obowiązuje elektroniczna rejestracja czytelników. Barkod z karty czytelniczej lub z elektronicznej legitymacji studenckiej i barkod z czytelnianego bloczka zostają wprowadzone do komputera. W ten sposób czytelnik zostawiając swoją kartę, dostaje bloczek, który identyfikuje numer stolika, przy którym może pracować. Prowadzi się także elektroniczną rejestrację książek zamówionych z magazynu i dostarczonych do odpowiednich czytelń za pomocą systemu telelift (ruchome wagoniki).
Układ księgozbioru w czytelniach jest rzeczowy, a w ramach działu książki poukładane są według sygnatury miejsca (kombinacja litery alfabetu, która odpowiada danemu działowi wiedzy oraz cyfry), która nadawana jest przez bibliotekarzy oddziału udostępniania zbiorów na podstawie szczegółowego katalogu topograficznego odrębnego dla każdej z czytelń. Mimo komputeryzacji nadal oprócz katalogu on-line prowadzone są katalogi kartkowe dla księgozbiorów podręcznych.
Czytelnia Pracowników Nauki wyposażona jest w 8 separatek przeznaczonych dla pracowników naukowych i w 2 separatki wyposażone w odpowiedni sprzęt dla osób niedowidzących i niewidomych.

Miałam również możliwość zapoznania się ze specyfiką pracy Wypożyczalni Międzybibliotecznej i Miejscowej.
Tradycyjnie z Wypożyczalni Międzybibliotecznej mogą korzystać zarówno studenci jak i pracownicy UJ. Usługa zamówienia książki z Polski jest bezpłatna, natomiast w przypadku zamówienia zagranicznego to zamawiający pokrywa koszty a opłaty regulowane są za pośrednictwem tzw. voucherów.
W Wypożyczalni Miejscowej można zapisać się, prolongować kartę oraz wypożyczone książki, a także odebrać zamówione książki. W przeciwieństwie do Biblioteki Głównej UEK Biblioteka Jagiellońska każdorazowo pobiera opłatę za zapis, aktywację i prolongatę konta czytelniczego. Mimo ogromnej ilości czytelników wypożyczalnia miejscowa prowadzi „papierową” wersję kont bibliotecznych.

Dzięki uprzejmości Pani kierownik miałam możliwość zwiedzenia magazynów zarówno książek jak i czasopism. Zapoznałam się z charakterem pracy magazynierów, która nie polega tylko na realizacji i włączeniu w ciąg księgozbioru ale także odbywa się tu ostatni etap opracowania książki, związany z podpięciem rekordu egzemplarza.

Ostatni tydzień stażu spędziłam w Oddziale Informacji Naukowej i Katalogów (OINKA) pod kierownictwem Pana Sebastiana Grudnia.

W Czytelni Informacji Naukowej, można skorzystać z:

  • księgozbioru podręcznego, zawierającego wydawnictwa bibliograficzne i informacyjne,
  • baz on-line prenumerowanych,
  • internetu,
  • Komputerowego Katalogu Zbiorów Bibliotek UJ.

Pracownicy OINKA zajmują się redagowaniem strony domowej BJ, opracowują wszelkiego rodzaju ulotki informacyjne o BJ, organizują wystawy nowości książkowych, testują i udostępniają bazy danych on-line, odpisują na kwerendy. Podczas mojego stażu miałam możliwość opracowania jednej z nich, dotyczącej ustalenia nazwy ulicy, na której znajdował się rodzinny dom Henryka Jordana.
W tym oddziale tworzona jest bio-bibliograficzna Baza Biogramów, zawierająca biogramy i bibliografie osobowe Polaków, zarówno znanych, jak i mniej znanych, żyjących w XX i XXI w. Dane do bazy pochodzą z czasopism i wydawnictw zbiorowych oraz z Polskiego Słownika Bibliograficznego. Tworzona jest ona od 1990 roku, w dwóch postaciach: katalogu kartkowego i bazy elektronicznej, a od 2009 r. dostępna jest w wersji on-line.
Pracownicy OINKA prowadzą także cykl wykładów Ars Quaerendi: Wyszukiwanie informacji – narzędzia i strategie. Celem tych wykładów, przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych, nawet tych nie będących czytelnikami BJ, najogólniej ujmując, jest pokazanie możliwości i sposobów wyszukiwania potrzebnej informacji w dostępnych w Bibliotece źródłach informacji. Dzięki praktyce, uczestniczyłam w jednym z wykładów pt. Strategie wyszukiwania.
Obecnie pracownicy OINKA szkolą się w zakresie opracowania rzeczowego i formalnego, gdyż ruszają prace związane z wprowadzaniem zasobów katalogu kartkowego do katalogu on-line.

Nie tylko technologia pracy, czy zadania uległy zmianie, dotyczy to również polityki udostępniania egzemplarzy archiwalnych. Na obecną chwilę, zgodę na skorzystanie z tych egzemplarzy udziela dyżurny z katalogu, po spełnieniu określonych warunków: biblioteka nie posiada innego egzemplarza, egzemplarz nie jest dostępny w żadnej innej bibliotece na terenie Krakowa. Egzemplarz ten zamawia się na rewersie papierowym a można z niego skorzystać w Czytelni Pracowników Nauki.

W czasie stażu w Oddziale Informacji Naukowej miałam możliwość zapoznania się z Czytelnią Dokumentów Audiowizualnych. Zostałam oprowadzona po pracowni reprograficznej, w której tworzy się mikrofilmy i mikrofisze oraz skanuje rzeczy bardzo zniszczone. Odwiedziłam także Klinikę Papieru mieszczącą się przy BJ. Klinika Papieru została wybudowana w 2005 r. ze środków Wieloletniego Programu Rządowego na lata 2000–2008: „Kwaśny papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych. Podczas tej wizyty zaprezentowano mi proces odkwaszania papieru dwoma metodami: odkwaszanie druków i manuskryptów w aparacie Neschen C900 i w Instalacji Bookkeeper III.

W tym miejscu pragnę podziękować Pani Annie Biłyk-Mydlarz i Panu Sebastianowi Grudniowi za opiekę i poświęcony czas w trakcie praktyki. Doświadczenie, jakie udało mi się zdobyć podczas tego miesięcznego stażu, będę wykorzystywać w pracy.

Maria Piszczek

© 2009 Biblioteka Główna UEK