Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Najnowsze bazy dostępne w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Również w tym roku, dzięki licencji krajowej zakupionej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, mamy możliwość udostępnienia następujących baz/portali:

 • EBSCOhost – pakiet podstawowy,
 • Science Direct,
 • Springer Link,
 • Web of Knowledge,
 • czasopisma Nature i Science

oraz dwóch nowych portali:

 • Scopus - Wielodziedzinowa baza bibliograficzno-abstraktowa. Zawiera obecnie ponad 36 milionów rekordów z ponad 16 000 tytułów wartościowych merytorycznie czasopism, które są publikowane przez 4 000 różnych wydawców. Ponadto, indeksuje około 1 200 czasopism oferowanych w wolnym dostępie, materiały konferencyjne, wydawnictwa handlowe, patenty, serie wydawnicze. Do połowy lat 90-tych notowane są tylko opisy bibliograficzne artykułów, prace opublikowane od r. 1996 zaopatrzone są w abstrakty.
  W bazie można:
  • sporządzać zestawienia tematyczne,
  • śledzić cytowania i sprawdzać indeks h (indeks Hirscha),
  • identyfikować autorów i uzyskać bliższe informacje o nich,
  • otrzymywać na bieżąco najświeższe informacje na wybrany temat – konfigurować kanały RSS i e-mailowe
  • uzyskać powiadomienia o nowych rekordach w bazie, spełniających sformułowane przez użytkownika warunki, w tym również o nowych cytowaniach interesujących go artykułów.
 • Wiley Online Library – portal obejmuje 1 367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, reprezentujących szeroką gamę dziedzin, np. rolnictwo, biznes, ekonomię, finanse i księgowość, informatykę, nauki o ziemi i środowisku, kulturoznawstwo, filozofię, literaturę i językoznawstwo, historię, religioznawstwo i teologię, prawo, edukację, politologię, psychologię i socjologię, matematykę i statystykę, nauki medyczne, chemię, fizykę i astronomię, nauki techniczne, nauki biologiczne, weterynarię.

Bazy zakupione z budżetu Uczelni

 • Oxford Journals kolekcja Economics and Finance - zawiera wersje elektroniczne czasopism wydawanych przez Oxford University Press.
  Serwis udostępnia:
  • spisy treści i streszczenia artykułów z wszystkich czasopism Oxford Univeristy Press (ponad 200 tytułów),
  • pełne teksty artykułów (w formacie PDF lub html) z 32 tytułów czasopism z zakresu ekonomii i finansów, opublikowanych w latach: 1996-2012.
   Wykaz tytułów:
   • Journal of Competition Law & Economics
   • Review of Finance
   • The Review of Economic Studies
   • The Journal of Law, Economics, and Organization
   • Cambridge Journal of Economics
   • Journal of African Economies
   • The Quarterly Journal of Economics
   • European Review of Economic History
   • CESifo Economic Studies
   • Applied Economic Perspectives and Policy
   • Socio-Economic Review
   • Industrial and Corporate Change
   • The World Bank Economic Review
   • IMA Journal of Management Mathematics
   • American Journal of Agricultural Economics
   • Cambridge Journal of Regions, Economy and Society
   • The Review of Financial Studies
   • Journal of European Competition Law & Practice
   • American Law and Economics Review
   • Capital Markets Law Journal
   • European Review of Agricultural Economics
   • Review of Environmental Economics and Policy
   • Oxford Economic Papers
   • Journal of Economic Geography
   • Oxford Review of Economic Policy
   • Contributions to Political Economy
   • Review of Asset Pricing Studies
   • Trusts & Trustees
   • Journal of Financial Econometrics
   • Journal of International Economic Law
   • The World Bank Research Observer
   • Review of Corporate Finance Studies

Biblioteka jest nadal subskrybentem baz:

 • ABI/INFORM COMPLETE – ProQuest,
 • ACM Digital Library,
 • Amadeus,
 • Bankscope,
 • CEIC Data,
 • Czytelnia Czasopism Prawniczych,
 • ebrary,
 • ibuk.pl czytelnia on-line
 • EBSCOhost – cztery dodatkowe bazy EconLit with Full Text, Environment Complete, Hospitality & Tourism Complete, Communication & Mass Media Complete
 • Infor Lex Biblioteka
 • Emerald,
 • Municipium
 • EMIS Emerging Markets Information Service,
 • aleBank,
 • Passport GMID,
 • JSTOR,
 • OECD iLibrary,
 • Oxford Dictionaries
 • Sigma-Not. Archiwum prasy fachowej.

Więcej na temat baz można znaleźć na stronie Biblioteki Głównej w zakładce e-źródła oraz w zakładce Biblioteka w Kurierze UEK

Oczekujemy na Państwa uwagi dotyczące baz już zakupionych oraz tych, które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w naszych zbiorach.

Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK