Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

„Katalogowanie wydawnictw ciągłych w katalogu NUKAT”, 23-24 maja 2012 r., Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

W dniach 23-24 maja 2012 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu odbyło się spotkanie bibliotekarzy biorących udział we współkatalogowaniu wydawnictw ciągłych do katalogu NUKAT. Celem obrad było dążenie do ujednolicania zasad katalogowania i wdrażanie przyjętych ustaleń we wszystkich bibliotekach przystępujących do współpracy z NUKAT. Spotkanie zorganizowało Centrum NUKAT, przy współpracy Oddziału Czasopism Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu.

Program podzielono na pięć sesji tematycznych, w ramach których wygłoszono piętnaście referatów. W wystąpieniach omówiono kolejno następujące zagadnienia:

 1. Historia tworzenia centralnego katalogu czasopism, dziesięć lat wydawnictw ciągłych w katalogu centralnym NUKAT oraz RDA – nowy międzynarodowy standard katalogowania;
 2. Typologia dokumentów: wydawnictwo ciągłe, czy wydawnictwo zwarte? w praktyce Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, zasady katalogowania sprawozdań oraz próba systematyzacji dodatków do czasopism;
 3. Trudności i wątpliwości bibliotekarzy w katalogowaniu czasopism - z doświadczeń Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Wirtualna Międzynarodowa Kartoteka Haseł Wzorcowych (VIAF), baza ISSN i jej stosowanie w katalogowaniu wydawnictw ciągłych;
 4. Opracowanie wydawnictw ciągłych a czasopisma w bibliotekach cyfrowych, linkowanie zwrotne pomiędzy NUKAT i bibliotekami cyfrowymi jako sposób na zwiększenie dostępności i uzupełnienia zasobów cyfrowych czasopism, elektroniczne wydawnictwa ciągłych vs. wersja drukowana i zasady ich katalogowania;
 5. Opisywanie jednodniówek w rekordach bibliograficznych wydawnictw ciągłych, hasła korporatywne dla imprez i hasła dla tematów formalnych - przypomnienie zasad tworzenia i stosowania w rekordach czasopism oraz wybrane problemy opracowania rzeczowego czasopism w jhp KABA.

Na zakończenie pierwszego dnia spotkania organizatorzy zaprosili uczestników na przysłowiową lampkę wina i zwiedzanie Biblioteki.

Trochę historii…

Biblioteka Uniwersytetu w Toruniu powstała w 1945, a od 1973 r. została przeniesiona do nowego budynku, specjalnie dla niej zaprojektowanego i zbudowanego, w miasteczku akademickim na toruńskich Bielanach, gdzie mieści się do dziś. W ostatnim czasie budynek Biblioteki przeszedł reorganizację, która pozwoliła na unowocześnienie wyposażenia oraz lepsze zagospodarowanie przestrzeni.

Słów kilka o agendach…

 • Na parterze mieści się punkt informacyjny, gdzie można szybko uzyskać potrzebne informacje i rozpocząć swoja przygodę z Biblioteką.
  Tutaj znajduje się również Czytelnia Czasopism, w której jest bezpośredni dostęp do ponad 3,5 tysiąca bieżących tytułów polskich i zagranicznych czasopism naukowych, popularnonaukowych, gazet, bieżących dzienników ustaw, dzienników urzędowych, monitorów oraz czasopism dostępnych na mikrofiszach lub mikrofilmach. Czasopisma ułożone są według głównych dziedzin wiedzy.
 • Jedno z najważniejszych miejsc dla Czytelnika – Wypożyczalnia – znajduje się na I piętrze. Zasady korzystania z tej agendy są podobne do naszych – jeżeli książka znajduje się w Magazynie należy ją zamówić, natomiast jeżeli jest w strefie Wolnego Dostępu trzeba przyjść do Biblioteki i odszukać ją na półce.
 • Na II piętrze znajduje się strefa Wolnego Dostępu – można tutaj zarówno skorzystać z książki na miejscu, jak i ją wypożyczyć. Zbiory w wolnym dostępie prezentowane są w 13 kolekcji dziedzinowych. Zasób kolekcji tworzą głównie opracowania i wydawnictwa źródłowe, podręczniki akademickie, encyklopedie i słowniki dziedzinowe oraz czasopisma. Kolekcje ustawione są zgodnie z klasyfikacją systematyczną Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Każda kolekcja dziedzinowa podzielona jest na zagadnienia szczegółowe. O miejscu danej książki w wolnym dostępie decyduje jej treść, na podstawie której budowany jest indywidualny znak miejsca, który składa się z 4 stref oddzielonych od siebie ukośnikiem (/).
  Każda książka w wolnym dostępie oklejona jest kolorowym paskiem wskazującym kolekcję oraz białą nalepką zawierającą jej indywidualny znak miejsca. Książki, z których korzystać można tylko na miejscu, są oznaczone u góry grzbietu jaskrawoczerwonym paskiem.
  Wybrane czasopisma znajdujące się na końcu kolekcji dziedzinowych ustawione są w układzie alfabetycznym.
 • Na tym piętrze mieści się również Czytelnia Główna (wraz z Centrum Dokumentacji Europejskiej), w której znajdują się encyklopedie, słowniki polskie i obce, informatory oraz najczęściej wykorzystywane czasopisma. Tu również można korzystać z wydawnictw (książek i czasopism) przechowywanych w magazynie zamkniętym oraz sprowadzanych przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną.
 • Na III piętrze znajduje się Czytelnia Zbiorów Specjalnych, w której udostępnia się rękopisy, stare druki, zbiory graficzne, kartograficzne, muzyczne i dokumenty życia społecznego.
  W Czytelni Pomorzoznawczej każdy, kto jest zainteresowany historią Pomorza i krajów bałtyckich, może zaspokoić swoje potrzeby. Do dyspozycji Czytelnika pozostaje bogaty wybór słowników, a wśród nich słowniki języka duńskiego, szwedzkiego, fińskiego, norweskiego, estońskiego a także Preussisches Wörterbuch W. Ziesemera, takiż H. Frischbiera, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego S. Ramułta. W Pracowni zebrano bogatą literaturę językoznawczą, z licznie reprezentowaną toponomastyką, w tym słowniki nazw geograficznych. Stoją tu także spisy i zestawienia statystyczne miejscowości w układzie chronologicznym, poczynając od roku 1817.

Dodatkowe usługi…

Biblioteka oferuje dostęp do sieci bezprzewodowej tworzonej w ramach projektu EduRoam, samoobsługowych kserografów, czytnika do mikrofisz oraz możliwość zamówienia kopii cyfrowej

A teraz wracamy do obrad…

Drugi dzień obrad zakończyła dyskusja i podsumowanie spotkania. Organizator zadeklarował opublikowanie referatów w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej.

Bernadetta Gągulska
Urszula Cieraszewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK