Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

Nowości Biblioteki Cyfrowej UEK

W pierwszym półroczu bieżącego roku nasza biblioteka cyfrowa wzbogaciła się o następujące pozycje książkowe:

 • Dziewulski Stefan, Zagadnienie kartelizacji w Polsce, Poznań 1933
 • Głąbiński Stanisław, Teorja ekonomiki narodowej, Lwów 1927
 • Głąbiński Stanisław, Narodowa polityka ekonomiczna, Lwów 1928
 • Głąbiński Stanisław, Idea samodzielności a finanse Galicji, Lwów 1902
 • Głąbiński Stanisław, Polskie prawo skarbowe, Lwów 1928
 • Głąbiński Stanisław, Austryacki podatek osobisto-dochodowy w praktyce, Lwów 1901
 • Głąbiński Stanisław, Stosunki handlowe Polski z krajami nowoczesnej migracji polskiej, Warszawa 1931
 • Heydel Adam, Filozofja społeczna Forda, Kraków 1927
 • Heydel Adam, Kapitalizm i socjalizm wobec etyki, Kraków 1927
 • Heydel Adam, Myśli o kulturze, Warszawa 1936
 • Heydel Adam, Podstawowe zagadnienia metodologiczne ekonomji, Kraków 1925
 • Heydel Adam, Teorja koniunktury, 1929
 • Heydel Adam, Cel komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, 1931
 • Heydel Adam, Uwagi o nieciągłości funkcyj w ekonomii, 1934
 • Heydel Adam, Przyczynowość w ekonomii, 1924
 • Heydel Adam, Economic Activity and Interest, Kraków 1935
 • Heydel Adam, Note on the Political Efficiency, Kraków 1938
 • Heydel Adam, Cassel Gustav, Kraków 1928
 • Heydel Adam, Refleksje o Wystawie poznańskiej, Kraków 1929
 • Heydel Adam, Pogląd na rozwój teoretycznej ekonomii, 1930
 • Heydel Adam, Historia doktryn ekonomicznych, Kraków 1947
 • Heydel Adam, Co to jest inflacja i deflacja, Warszawa 1934
 • Heydel Adam, Teoria dochodu społecznego, Kraków 1935
 • Heydel Adam, Gospodarcze granice liberalizmu i etatyzmu, Kraków 1929
 • Heydel Adam, Stosunek państwa do przedsiębiorstwa prywatnego, Kraków 1932
 • Krzywicki Ludwik, Drożyzna, sekwestr i waluta, Warszawa 1921
 • Krzywicki Ludwik, Kwestia rolna przełom w produkcji środków spożywczych w drugiej połowie wieku XIX , Warszawa 1903
 • Krzywicki Ludwik, Primitive society and its vital statistics, Warszawa1934
 • Krzywicki Ludwik, Stowarzyszenia spożywcze, Warszawa 1903
 • Mars Jan, Pieniężna polityka państwowa, Lwów 1918
 • Woyzbun Stefan, Giełda : przeszłość, organizacja obecna, obroty, Warszawa 1928

Ponadto, dzięki uprzejmości i za zgodą Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (którego zasobów pochodzą niektóre roczniki czasopisma) zeskanowano roczniki Ekonomisty, czasopisma założonego w 1900 roku i wydawanego po dzień dzisiejszy. Odegrało ono wielką rolę w rozwoju polskiej ekonomii w okresie międzywojennym. Zamieszczano w nim teksty z teorii ekonomii, historii gospodarczej oraz artykuły o charakterze społeczno-gospodarczym i demograficznym. Obecnie udostępniamy w sieci roczniki z lat 1901-1906, 1909-1910, 1914-1918, 1920-1923, 1925, 1927-1928. W następnych miesiącach dostępne będą roczniki za lata 1929-1939.

Aureliusz Potempa

© 2009 Biblioteka Główna UEK