Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 1(39)/2012
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 1(39)/2012
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

OECD iLibrary. Your resource for the world economy

OECD iLibrary to platforma oferująca zintegrowany dostęp do wszystkich elektronicznych publikacji Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Development).

Użytkownicy znajdą tu książki, raporty, roczniki, dokumenty robocze, periodyki i statystyczne bazy danych. Tematyka publikacji jest bardzo szeroka, obejmuje różne dziedziny, m.in. rolnictwo, edukację, podatki, energię atomową, ekologię, technologie informacyjne, rozwój obszarów wiejskich i miejskich, źródła i metody statystyczne, naukę, zagadnienia społeczne, migrację, zdrowie.

Zasoby OECD dostępne są w 17 kolekcjach tematycznych:

 • Agriculture and Food
 • Development
 • Economics
 • Education
 • Employment
 • Energy –IEA
 • Environment
 • Finance and Investment
 • Governance
 • Industry and Services
 • Nuclear Energy-NEA
 • Science and Technology
 • Social Issues/Migration/Health
 • Taxation
 • Trade
 • Transport-ITF
 • Urban, Rural and Regional Development

Wszystkie materiały zostały pogrupowane w pięciu sekcjach:

 • Books - pełnotekstowe publikacje w formacie PDF.
 • Papers - pełnotekstowe wydania periodyków oraz dokumentów roboczych OECD w formacie PDF.
 • Statistics - dostęp do licznych interaktywnych baz danych, dzięki którym można tworzyć i zapisywać tabele zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Istnieje również możliwość skorzystania z gotowych tabel z danymi (Key Tables).
 • Factbook - rocznik statystyczny zawierający ponad 100 różnych statystyk dotyczących krajów OECD. Statystyki obejmują następujące tematy: populacja i migracja, trendy makroekonomiczne, globalizacja, ceny, rynek pracy, nauka i technologia, ochrona środowiska, edukacja, polityka społeczna. Statystyki umożliwiają łatwe porównanie pozycji i sytuacji krajów należących do OECD.
 • Glossaries - słowniki tematyczne (np. terminów dot. korupcji, statystyki, transportu), również wielojęzyczne.

Wyszukiwanie

Strona domowa OECD iLibrary oferuje przystępne metody wyszukiwania pozwalające dotrzeć do potrzebnych informacji. Możemy szukać wśród wszystkich zasobów OECD korzystając z okienka wyszukiwania prostego lub wybrać opcję zaawansowaną, która daje możliwość m.in. wyszukiwania w pełnych tekstach publikacji, według autora lub tytułu, wyboru ram czasowych, języka, kraju czy tematu.
Inny sposób to przeglądanie zawartości bazy według wybranego kraju i/lub tematu (Browse Theme/Country). Kolejną możliwością jest wybór jednej z omówionych wyżej sekcji (Books, Papers, ...) i wyszukiwanie interesujących nas materiałów wewnątrz tej sekcji. Książki i czasopisma można przeglądać według tematów, krajów, lat oraz alfabetycznie według tytułów.

Ekran wyszukiwania

Szczególną uwagę warto zwrócić na wyszukiwanie danych statystycznych. Po wyborze sekcji Statistics możemy skorzystać z zestawień dostępnych w gotowych tabelach (Key Tables) lub z baz danych dających możliwość konstruowania własnych tabel (Databases). Szczególnie godna polecenia jest baza OECD.Stat zawierająca zebrane dane z wielu baz statystycznych również dla krajów niebędących członkami OECD. Po wejściu do bazy (wybieramy nazwę bazy, a następnie ikonę Data - ), wyszukujemy wśród wyszczególnionych po lewej stronie ekranu tematów interesujące nas pozycje. Możemy również użyć okienka wyszukiwawczego i od razu wpisać konkretny termin. Po wyświetleniu tabeli z danymi istnieje możliwość jej modyfikacji, m.in. zmiany poszczególnych składowych: serii danych, ram czasowych czy krajów, dla których są wyświetlane dane. Tabele z rezultatami wyszukiwania można eksportować do Excela.

Tabela z danymi statystycznymi

Serwis OECD iLibrary jest dostępny na każdym komputerze działającym w sieci uczelnianej, a także z domu lub innego miejsca poza Uczelnią przez zdalny dostęp – dla pracowników i studentów UEK posiadających aktywne konto biblioteczne w naszej Bibliotece. Wejście do bazy możliwe jest przez zakładkę E-źródła (następnie wybieramy zakładkę Bazy danych – portale) albo Zdalny dostęp ze strony domowej Biblioteki.
Wszelkich informacji na temat obsługi baz danych będących w zasobach Biblioteki udzielają pracownicy Oddziału Informacji Naukowej oraz Oddziału Czytelń (pokoje 310 i 301, III p.,Biblioteka Główna). Pytania można przesyłać także drogą mailową na adres: info@uek.krakow.pl lub wi@uek.krakow.pl.

Kinga Filipiak

© 2009 Biblioteka Główna UEK