Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(36)/2010
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(36)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

I Krakowska Konferencja Bibliotek Naukowych: Książka czy plik, tradycja czy nowoczesność

Cyfrowe zbiory, cyfrowy dostęp i cyfrowe biblioteki, to temat od kilku lat żywo poruszający zarówno bibliotekarzy, jak i użytkowników. Organizacja cyfrowych zbiorów wymaga nowej wiedzy i nowych umiejętności od pracowników bibliotek. Stąd zapewne licznie organizowane konferencje, seminaria i spotkania bibliotekarzy dzielących się swoimi doświadczeniami, wymieniających uwagi i spostrzeżenia, a także szukających wspólnie najlepszych rozwiązań.

Biblioteka Krakowskiej Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w dn. 4-5 listopada 2010 roku była, wraz z Targami w Krakowie, organizatorem I Krakowskiej Konferencji Bibliotek Naukowych: Książka czy plik, tradycja czy nowoczesność. W drugim dniu obrady odbywały się w sali konferencyjnej w Pawilonie Targowym. Dzięki temu, później uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą uczestniczących w Targach Książki wystawców.

W Konferencji wzięli udział licznie przybyli przedstawiciele różnych bibliotek krajowych, pracownicy wyższych uczelni, pracownicy archiwów i innych instytucji nauki i kultury. W trakcie trzech sesji wygłoszono kilkanaście interesujących referatów. Wiele z nich było przygotowanych w oparciu o badania ankietowe prowadzone wśród użytkowników bibliotek. Podzielono się doświadczeniami związanymi z opracowywaniem i udostępnianiem cyfrowych dokumentów. Poruszono też bardzo ważne kwestie dotyczące prawnych aspektów, w tym obowiązującego prawa autorskiego. Pojawiło się również wystąpienie, w którym zarzucano zbyt skomplikowane i nieprzyjazne sposoby poszukiwań w katalogach bibliotek cyfrowych, a jednocześnie zachwalano sposób określony, jako „wygooglowanie” wszelkich danych i uzyskiwanie natychmiastowej odpowiedzi. Ten głos pokazał, że nie tylko młodzi użytkownicy bibliotek, wychowani w internetowym środowisku, są niecierpliwi i oczekują błyskawicznej odpowiedzi na swoje zapytania. Bardzo interesujący był też referat, w którym poruszony został temat archiwizowania zapisów na nośnikach cyfrowych. Wskazano na duże niebezpieczeństwo utraty danych wynikające zarówno z nietrwałości nośników, jak i odtwarzania na zmieniającym się, coraz doskonalszym sprzęcie. Cyfrowe zbiory to też sposób na promowanie macierzystej jednostki, referat poświęcony temu zagadnieniu przedstawiła autorka niniejszego tekstu a znajdzie się on, wraz z innymi wygłoszonymi referatami, w materiałach pokonferencyjnych, do których odsyłam zainteresowanych.

Danuta Domalewska

© 2009 Biblioteka Główna UEK