Ochrona przed spamem - nie otwieraj

nr 2(36)/2010
ISSN 2082-5005
Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej UEK
nr 2(36)/2010
Tradycja wydawania biuletynów informacyjnych w naszej Bibliotece sięga lat siedemdziesiątych XX wieku. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie jest kontynuacją Biuletynu Informacyjnego Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a jeszcze wcześniej "Biuletynu Informacyjnego" drukowanego w latach 1993-1997. Ukazuje się dwa razy w roku. Publikujemy w nim artykuły informacyjne, komunikaty o nabytkach Biblioteki (stałe rubryki nowości), sprawozdania z konferencji, z prac Rady Bibliotecznej oraz ciekawostki.

XII spotkanie polskiej sieci CDE

W dniach 23 i 24 września 2010 r. w Krakowie odbyło się XII spotkanie polskiej sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej. Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Dokumentacji Europejskiej, działające przy Bibliotece Głównej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W spotkaniu wzięli udział bibliotekarze i dokumentaliści reprezentujący Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce oraz Pani Kinga Schlesinger, reprezentująca Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Pierwszy dzień spotkania rozpoczął się prezentacją Baz własnych Biblioteki Głównej UEK, przygotowaną przez mgr Urszulę Cieraszewską, kierownika Oddziału Czytelń, pełniącą także obowiązki zastępcy Dyrektora Biblioteki. W tym dniu uczestnicy spotkania również zwiedzili Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego. Następnie odbył się intensywny trening z komunikacji dla bibliotekarzy pt. Między gestem a słowem, przygotowany przez Panią Renatę Augustyn, kierownika Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej, działającego przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Pierwszy dzień konferencji zakończył się wieczornym spacerem po Krakowie oraz uroczystą kolacją zorganizowaną przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się zwiedzaniem Biblioteki Jagiellońskiej. Uczestnicy mieli również okazję zapoznać się z działalnością Kliniki Papieru Biblioteki Jagiellońskiej, która jest pierwszą uruchomioną w Polsce halą technologiczną z instalacjami do masowego odkwaszania papieru druków i rękopisów. Kolejnym punktem programu był wykład prof. dr hab.Heleny Tendery-Właszczuk z Katedry Europejskiej Integracji Gospodarczej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nt. kryzysu finansów publicznych w UE. W tym dniu uczestnicy spotkali się również z koordynatorem sieci CDE z Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Panią Kingą Schlesinger. Na zakończenie spotkania omówiono sprawy bieżące związane z działalnością sieci Centrów Dokumentacji Europejskiej.

Magdalena Bednarek
Anna Tokarczyk
Kinga Zięcik

© 2009 Biblioteka Główna UEK